Start » News » Därför gynnar molnlösningar klimatet
Kritisk Infrastruktur

Därför gynnar molnlösningar klimatet

Molnlösningar skapar förutsättningar för bättre beslutsfattande. Molnet ger också verksamheten möjlighet att analysera sin affärsmodell, mäta klimatpåverkan och verksamhetens effektivitet. Dessutom minskar det ofta både energiförbrukning och IT-kostnader.

Både efterfrågan och användningen av molnbaserade plattformar har vuxit snabbt i takt med ett ökat behov att nyttja företagets data på ett mer effektivt sätt. Bland annat ger molntjänster en helt annan möjlighet till skalbarhet, samtidigt som det minskar risken för överdimensionerade lokala IT-infrastrukturer.

– De som lyckas med att samla in, och göra stora datamängder från den egna verksamheten tillgängliga, har större förutsättningar att skapa effektiva affärsmodeller. I molnet kan fler medarbetare nyttja informationen och samarbeta, vilket skapar bättre och billigare lösningar för samhället. Men också för enskilda användare, säger Per Wallentin, vd för Knowit och ordförande TechSverige.

Ytterligare en fördel med molnet är de stora klimatvinsterna, menar Per. Han betonar att molnlösningar är en möjliggörare när det kommer till energioptimering. Med rätt lösningar och ramverk går det att kapa energiförbrukningen rejält. Dessutom ökar möjligheterna för att beräkna hur verksamheten faktiskt påverkar miljön.

– Det finns studier som visar att en flytt till det publika molnet minskar koldioxidavtrycket från IT-verksamheten med uppemot 90 procent, säger Per.

Idag har stora molnleverantörer tydliga ramar för att minimera klimatavtrycket. Förutom att placera sina datacenter strategiskt, där energitillgången är god, kommer en stor del av energin dessutom från förnybar energi.

– Så de tio procent som återstår efter att man har kapat sin förbrukning består ofta av förnybar energi. Den totala energivinsten går inte att uppnå på något annat sätt, säger Per.

Nästa steg i den digitala transformationen

Många organisationer och företag har kommit relativt långt med migreringen av data till molnet. Nu handlar det om att växla upp – och effektivisera verksamheten ännu mer. Det med hjälp av nya tjänster och lösningar i molnet, berättar Per.

– Nu behöver man också lägga tid på vad det är man ska skapa framöver och hur man bygger det på bästa sätt. Ett exempel är automatisk kodgenerering. Det har effektiviserats mycket på den fronten.

Han exemplifierar användningsområden som uppkopplade fordon och effektivisering av stora elnät. Men det är inte bara storskaliga projekt som är beroende av molnet – utan mycket av dagens nya teknik förlitar sig helt på molninfrastruktur.

– Det är så otroligt mycket data som krävs för att alla nya tjänster och produkter ska fungera. En effektiv molnplattform tillsammans med snabba uppkopplingshastigheter är en förutsättning för att alla nya tjänster och produkter ska fungera.

Om Per Wallentin

Koncernchef på Knowit sedan 2011, och ordförande för branschorganisationen TechSverige sedan 2022. Brinner för samhällsfrågor och ser sin roll på Knowit och TechSverige som en möjlighet att påverka och göra skillnad på riktigt.

Nästa artikel