Skip to main content
Start » News » Dags att ta ledarskap i AI-frågan!
AI & Molnet

Dags att ta ledarskap i AI-frågan!

Det senaste året har bjudit på ett rally kring AI som saknar motstycke. Det har varit en ynnest att, från första parkett, få följa den snabba utvecklingen och intresset från ledningsgrupper. Från att för ett år sedan ha ganska låg insikt kring vad AI är, så har mognaden, men också nyfikenheten ökat. De flesta vill idag på något sätt få in AI som en del av sin verksamhetsutveckling, men få vet hur. 

Henrik Byström
AI-expert, AI Lab Sweden AB

Som första steg har vi hjälpt ledare att förklara vad AI är och inte är, samt att ta ner stressen över ett område som de flesta förstår kommer få en enorm påverkan, men som upplevs svårt att få grepp om. 

Det har blivit dags att koppla grepp om frågan och konkretisera en plan framåt med avstamp i organisationens strategiska mål. 

Nyfikenhet vänder till initiativ

När vi träffar företag idag är läget ett annat än för ett år sen. Nu pågår, inte sällan, spridda initiativ i organisationen. Ofta är det tekniska innovationsprojekt drivna av IT-avdelningen som främst syftar till att bevisa realiteten och möjligheterna med AI, men också att motivera fortsatta investeringar inom området. 

Många ledare har också sett exempel på AI-innovationer demonstrerade från de stora tech-bolagen, som i sin tur driver på för allt vad tygen håller för att ta position som den självklara ledaren. 

Det är bra att det finns ett brett och starkt engagemang från verksamheten kring AI, men sällan har de olika pågående initiativen en koppling till verksamhetens strategiska mål och det saknas koordinering.

Ökade risker utan koordinering

Detta i sin tur leder till flera risker. Dels att okoordinerade initiativ med avsaknad av strategisk koppling kan leda till investeringar som skulle kunna haft betydligt större effekt om de riktats på ett annat sätt, men också att en dålig styrning gör det svårt att skapa kontroll inför den kommande AI-regleringen eller de etiska perspektiven. 

EUs nya AI-reglering beräknas träda i kraft om något år och kommer att påverka alla organisationer på ett eller annat sätt, där man två år efter att lagen har trätt i kraft kan ställas till svars för hur AI används i organisationen. Att det är lagligt behöver å andra sidan inte betyda att det är etiskt rätt. Etiken är en fråga som är betydligt större och grundar sig i breda frågor som bolagets värderingar, hållbarhet och mänskliga rättigheter och hur organisationens användning av AI svarar upp mot dessa perspektiv. 

Dags att koppla strategiskt grepp

Det är alltså dags nu för ledningsgrupper att koppla ett strategiskt grepp om AI-frågan och definiera hur resan skall se ut framåt. Vad betyder AI för er organisation vad kan varje avdelning bidra med? Vilka insatser krävs kring kompetens, investeringar, lag och etik? Vilka investeringar skall prioriteras? 

Många frågor som kan få svar om man knyter ihop säcken i ledningsgruppen. Nu är det alltså dags att ta nästa steg på utvecklingstrappan för AI och gå från utforskare med spridda initiativ till att ta fram en plan kopplat till verksamhetens strategiska mål. Kort sagt, det är dags att börja leda istället för att bli ledd av AI.

Next article