Skip to main content
Start » News » Alistair Newton: Kunden, kunden, kunden – framtidens bank kräver nytt fokus
Future of Finance

Alistair Newton: Kunden, kunden, kunden – framtidens bank kräver nytt fokus

alistair newton gartner
alistair newton gartner
Alistair Newton. Foto: Gartner.

Banktjänster är på väg att bli billig basservice; i framtiden handlar det snarare om kundfokus och individanpassade, finansiella lösningar.

Bastjänster har varit pengakon…

–  Banking isn’t meant to be sexy. 

Det säger Alistair Newton, Research vice President inom bank- och investeringstjänster hos Gartner. Gartner är ett av världens ledande rådgivningsföretag när det gäller IT och affärsverksamhet och förser ledare med insikter, råd och verktyg för att stärka sina organisationer inför framtiden. I skrivande stund befinner sig Alistair Newton i lockdown i London. Det har sannerligen varit ett märkligt år.

– Pandemin har varit en rejäl katalysator för digitaliseringen inom alla branscher, så även finanssektorn. Norden har länge varit i framkant och pionjärer inom digitalisering, men nu har utvecklingen påskyndats även i andra delar av världen. 

Så till förklaringen om att banktjänster inte är… sexiga

– Banktjänster är en del av vår samhällsservice; de ska vara enkla, empatiska, effektiva och billiga. Många institutioner har tvärtom tjänat mycket pengar på rena bastjänster, utan ett genuint fokus på kunden. Som kund har man snarare fått en känsla av att det är vi som har varit till för bankerna

… men nu är det dags för individanpassat fokus.

Vi är dock inne i något av ett paradigmskifte. Nu ser vi istället en utveckling mot ett ekosystem av öppna affärsmodeller där kunden står i fokus. Här utmanar verkligen fintechbolagen de traditionella aktörerna genom att ta fasta på branschens, av tradition, akilleshälar, säger Alistair Newton. Att finnas till för kunden, till och med just där kunden är, kommer att vara en hygienfaktor i nära framtid.

Var kundens pengar återfinns kommer att vara sekundärt, det primära blir snarare gränssnittet och interaktionen med kunden.

– Idag är banken den sista i ledet som får veta att du behöver en ny bil eftersom den gamla gått sönder. Att det är aktuellt med ett lån blir tydligt först när du tar kontakt. Bankerna måste bli bättre på själva onboardingprocessen som borde starta direkt när bilen går sönder på vägen, säger Alistair Newton.

Samtidigt ser vi att många av våra digitala jättar – Google, Amazon och Apple för att nämna några exempel satsar på fintech utan ambitioner att vara banker. Apple/Google/Ali Pay har de flesta av oss hört talas om och dessutom använt. Det här är typexempel på aktörer som dessutom är mästare på att samla in och omvandla data till olika tjänster. 

Och data, det finns det. Särskilt i ett land som Sverige. Den behöver bara sluta hanteras som transaktionsdata och mer som värdefull råvara, menar Alistair Newton. 

– Självklart måste det ske på ett transparent integritetsskyddande sätt, helt öppet för kunden att välja själv.

Samtidigt ser vi att vi kunder idag är öppna för att dela med oss av data om vi vet vad den ska användas till och dessutom hjälper oss att fatta bra beslut.

Next article