Start » Finans » Skifta från en stöttande till en affärsdrivande funktion och gå stärkt ur pandemin
Future of Finance

Skifta från en stöttande till en affärsdrivande funktion och gå stärkt ur pandemin

företag utsida
I samarbete med: Nutanix
Foto: Unsplash
företag utsida
I samarbete med: Nutanix
Foto: Unsplash

Företag förlitar sig allt mer på IT-lösningar för att generera värde genom ökad effektivitet, ökad automationsgrad, accelererad tid till marknad, skarp innovation och vattentäta kostnadsbesparingar. Det är därför hög tid att identifiera nya ekonomiska fördelar med flexibla plattformar som accelererar IT-organisationens affärsnytta och värdeskapande förmåga.

Företags IT-organisationer befinner sig mitt i ett paradigmskifte, en transformationsresa som innebär en förflyttning från en stöttande roll till en innovativ och affärsdrivande roll.

Pandemiåret 2020 var för många bolag en möjlighet förstärka kundupplevelsen, förkorta time to market och helt enkelt uppnå ekonomiska fördelar av sina IT-investeringar.

Mats Ericson

Regionchef för Sverige, Danmark och Island, Nutanix

Foto: Nutanix

– Det krävs en underliggande flexibilitet i IT-organisationen som gör det smidigt att kombinera privata och publika moln och att snabbt anpassa utifrån nya lagkrav. Lagkraven kommer ständigt att förändras, därför krävs en IT-infrastruktur med en underliggande flexibilitet, säger Mats Ericson Regionchef för Sverige, Danmark och Island på Nutanix, ett amerikanskt mjukvaruföretag som möjliggör högre affärsvärde inom IT-operationer via en plattform som gör det möjligt att enkelt kombinera privata-, hybrid- och multimolntjänster.

Transformation är en förutsättning för framtida konkurrenskraft

– Finansbranschen har länge varit konservativ vad gäller att fullt ut nyttja innovationskraften i IT, men i takt med att allt fler uppstickare dyker upp på marknaden tvingas även de konservativa organisationerna till en digital transformation.

Eftersom delar av finansbranschen fortfarande använder gamla IT-system kommer denna transformation där gamla IT-system ska bidra till kundnytta att vara associerad med utmaningar, säger Mats Ericson.

– Min uppmaning till banker och finansbolag som ännu inte fullt ut genomfört IT:s transformation från affärsstödjande till affärsdrivande funktion att med skarpt fokus driva denna förändring under pandemin. Det ekonomiska läget efter pandemin kommer att ställa krav på nya arbetssätt. Den här transformationen, förmågan att snabbt ställa om, är nödvändig för att skapa kundvärde, bibehålla konkurrenskraft och kunna gå stärkt ur pandemin, säger Mats Ericson.

– Det krävs en underliggande flexibilitet i IT-arkitekturen som gör det möjligt för organisationen att på ett smart och enhetligt sätt kombinera privata och publika moln och att snabbt kunna anpassa sig utifrån nya lagkrav.

Lagkraven kommer ständigt att förändras, därför krävs en IT-infrastruktur med en underliggande flexibilitet och utan inlåsningseffekter, säger Mats Ericson.

Nutanix designar och levererar högre affärsvärde inom IT-operationer. Lär dig spara in på budget, tid och arbetsstyrka för att istället fördela resurser mot initiativ med större värde för organisationen.

Nästa artikel