Start » Finans » Crosskey säkrar betalinfrastrukturen tillsammans med små och medelstora banker
Future of Finance

Crosskey säkrar betalinfrastrukturen tillsammans med små och medelstora banker

mobila betalningsslösningar
I samarbete med: Crosskey
Foto: Unsplash
mobila betalningsslösningar
I samarbete med: Crosskey
Foto: Unsplash

Marknaden befinner sig mitt i ett fundamentalt paradigmskifte. Förändringen drivs av nya kundkrav och skärpta compliancekrav. En faktor som ritar om spelmarknaden för betaltjänster är Bankgirots avvecklade tjänsteutbud. För små- och medelstora banker kan ansvaret att utveckla sin egen betalplattform bli för utmanande, eftersom betaltjänster utgör ett viktigt fundament i samtliga bankverksamheter. Tjänsteutveckling i samverkan med andra banker samt aktörer som Crosskey blir därmed en nödvändighet för att kunna bibehålla ett attraktivt betalutbud. 

– Banksektorn går från att i många år haft en betalningstjänsteleverantör i form av Bankgirot till en mer fragmenterad marknad där det är upp till varje enskild bank att utveckla de betalningstjänster de anser sig ha behov av och råd med. För storbankerna är det här inget problem men många mindre och medelstora banker saknar tillräckliga resurser för att utveckla och underhålla en portfölj av betalningstjänster med hög säkerhetsnivå i egen regi, säger Tommy Sjöblom, ansvarig för betallösningar på Crosskey, ett IT-bolag med en gedigen bakgrund i banksektorn och en grundmurad förståelse för insikt i bankernas behov. Bolagets expertis omfattar alltifrån traditionella banktjänster till kort- och mobilbetalningar samt kapitalmarknad.

Payment-hub som skräddarsytts utifrån bankernas behov

Crosskey lanserar nu ett nytt payment-hub koncept som adresserar de små och medelstora bankernas behov kring innovation, AML och compliance.

– Vår betalningsplattform erbjuder bankerna möjlighet att samla alla betalningsflöden i en central hub. Ett centraliserat betalningsflöde ger banken bättre kontroll på betalningsflödena, vilket gör dem lättare att övervaka men framförallt skapa en bra grund för framtidssäkring beträffande innovation, compliance, integrationer och säkerhet. Det gör i sin tur att varje enskild bank inte behöver lägga resurser på att ha en egen enhet som hanterar utveckling och compliance av betalningslösningar. De kan istället fokusera på att vidareutveckla sin kärnverksamhet, säger Tommy Sjöblom.

Fler gemensamma betalningslösningar framöver

Crosskeys erbjuder en flexibel och kraftfull betalningsplattform som underlättar resan genom betalningsmarknadens transformation för små och medelstora banker.

Tommy Sjöblom är övertygad om att fler mindre och medelstora banker kommer att utveckla gemensamma betalningslösningar framöver.

– Varje enskild bank ska inte behöva uppfinna hjulet på egen hand, det finns många fördelar med att gå ihop och dela på kostnaderna för tjänsteutveckling och compliance. 

Den här typen av samverkan kommer sannolikt att vara en viktig del av bankernas strategi för att bibehålla sin framtida konkurrenskraft.

Nästa artikel