Skip to main content
Start » Samhällssäkerhet » Totalförsvaret värnar om vår säkerhet
Sponsrad

Det nya Totalförsvaret i Sverige måste stärkas och utvecklas. Oväntade incidenter kan inträffa med kort varsel och då gäller det att ha en stark totalförsvarsgrund att stå på, säger Elias Tapper, VD och säkerhetskyddsexpert på Fortify Security. 

Fortify
Elias Tapper
Säkerhetsskyddsexpert,
Fortify Security

Totalförsvarets uppgift är att försvara Sverige mot väpnat angrepp. Men också att till exempel värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och försörjning samt upprätthålla samhällets motståndskraft.

Utvecklingen och uppbyggnaden av totalförsvaret är en lång process, säger Elias Tapper på Fortify. Mycket på grund av den tekniska frammarschen, globaliseringen, digitaliseringen och avregleringen som skett de senaste 20 åren.
–Det är väldigt engagerande och viktigt att få tänka nytt kring totalförsvaret, samtidigt som man måste komma ihåg hur det var tidigare för att förstå konceptet bakom totalförsvarstanken. Många vet inte vad totalförsvaret innebär och därför gäller det att vara tydlig och pedagogisk.  

Nato ställer höga krav

Det är bra att stanna upp och reflektera över situationen vi har idag och inse att vi lever i en orolig tid. Oväntade händelser kan inträffa snabbt, fortsätter Elias Tapper.
–Få trodde att Ryssland skulle invadera Ukraina, men det är den mest omfattande militära händelsen i Europa sedan andra världskriget. Det skakar om hela vårt totalförsvarstänk. Rysslands krigsföring i vårt närområde är allvarlig för både Sverige och övriga Europa. 

Att notera är att Ryssland inte på något sätt följer Genevekonventionen och krigets lagar utan angriper det som den civila delen av totalförsvaret ska skydda, säger Henrik Thernlund Vice VD och senior totalförsvarsexpert på Fortify.
–Vi hjälper myndigheter, organisationer med flera i totalförsvaret att stärka robustheten, redundansen och resiliensen med en helhet.
Det är viktigt att komma ihåg att det är Sverige, och inte bara Försvarsmakten som ansökt om medlemskap i NATO. Medlemskapet kommer ställa höga krav på oss som nation och det kommer innebära en stor omställning. 

Fortify
Henrik Thernlund
Senior totalförsvarsexpert,
Fortify Security

Företag prioriterar skyddsvärden

Eftersom samhället ser annorlunda ut idag, är det glädjande att se att fler och fler prioriterar säkerheten, menar Elias.
–Det är dock fortfarande en utmaning för att få bolag att bedriva ett heltäckande och långsiktigt totalförsvars- och säkerhetsarbete. Här måste vi bli bättre på att kommunicera vad som gäller och få med sig alla fantastiska företag som finns i landet.

Ordentliga säkerhetsskyddsanalyser

Fortify är specialiserade på säkerhetsskydd och arbetar för att motverka alla typer av hot mot Sverige och svenska intressen.
–Vi jobbar med att skapa en helhet i säkerhetsskyddet, eftersom det är så man når effektivitet och långsiktighet. Grunden till ett bra säkerhetsskydd är att veta vilka skyddsvärden man har och därefter stegvis arbeta sig framåt. Det gör vi genom noggranna säkerhetsskyddsanalyser och utifrån dem bygga upp åtgärderna. 

För oss handlar det ofta, säger Elias Tapper från Fortify avslutningsvis, om att skapa ett lugn och en struktur i arbetet.
–Kunden kan sin verksamhet och vi kan säkerhetsskydd och totalförsvar. Så när vi möts uppstår kunskapen, helheten och säkerheten.

Next article