Skip to main content
Start » Samhällssäkerhet » Kryptografi: kärnan i cybersäkerhet
Sponsrad

Att vilja göra information hemlig och oläslig för andra är inget nytt – kryptografi är något vi har använt sedan urminnes tider. Anledningen är enkel, om känslig information hamnar i fel händer kan det få allvarliga konsekvenser.

Kryptografi är något alla använder och förlitar sig till varje dag i det moderna samhället. Genom exempelvis mobilt BankID kan vi legitimera oss digitalt från distans för att utföra ärenden som annars hade krävt vår fysiska närvaro.

Men varför litar vi på den kryptografi som vi använder oss av dagligen?

Kärnan här är vad som kallas för krypteringsalgoritmer, det vill säga, receptet för hur man gör sin information oläslig för andra men att den ändå kan återskapas av mottagaren.

Säkerheten i dagens krypteringsalgoritmer bygger på matematiska problem som vi förlitar oss till är svåra att lösa. Är det matematiska problemet svårt att lösa är därmed krypteringsmetoden svår att knäcka. Men det finns inga hårda bevis för att de matematiska problemen verkligen är svåra att lösa, utan detta är något vi måste förlita oss till.

– Det finns ingen säkerhet utan tillit, och detta gäller även för krypteringsalgoritmer. Tillit för en krypteringsalgoritm bygger man över tid genom att noggrant angripa problemet och se ifall man kan hitta en enkel lösning. Ju fler som försöker och misslyckas, desto mer förtroende bygger vi för algoritmen, berättar Niklas Johansson, forskningschef på Sectra Communications.

Niklas Johansson
Forskningschef
Sectra Communications

En lösning kan få säkerheten att fallera

Det räcker med att en enda person hittar en enkel lösning för att säkerheten ska fallera. Det var just det som hände när man på nittiotalet insåg att om man har tillgång till en kvantdator kan man knäcka några av de mest populära krypteringsmetoderna.

Den naturliga vägen framåt är att hitta nya algoritmer som baseras på matematiska problem som anses vara svåra även för en kvantdator, och i det här arbetet har man redan kommit långt. Man måste dock börja om med att bygga förtroende för dessa algoritmer. Det finns även andra vägar framåt för att kringgå hotet från kvantdatorn.

– Det finns redan idag andra lösningar som är säkra även om motståndaren har tillgång till en tillräckligt bra kvantdator. Utmaningen här ligger i att de inte är lämpade för alla användningsområden, förklarar Niklas Johansson.

Om Sectra Communications

Sectra Communications utvecklar kryptografiska produkter som skyddar samhällets mest känsliga information och kommunikation. Sectra har till exempel produkter som är kvantdatorsäkra.

Next article