Skip to main content
Start » Samhällssäkerhet » Höga säkerhetskrav för företag i Sverige
Sponsrad

Säkerhetskraven för svenska företag höjs. En fristående arbetsstation som är kompatibel med SÄPO:s och Försvarets regelverk, gör det mer effektivt att arbeta med hemlig information.

Säkerhetskänslig information måste skyddas på bästa sätt. Det gäller för regeringsnivå, inom säkerhetstjänsten och landets företag. 

Outpost är en specialutvecklad fristående dator, avsedd för arbete helt offline. link22 möter säkerhetskrav från försvarsindustrin. 

– Säkerhetsproblem som bara påverkat myndigheterna tidigare, har blivit känsligt även för fler organisationer och bolag. Om du exempelvis arbetar inom forskning och utveckling, logistik, elförsörjning, sjukvård eller finanssektor så berörs du av krav som Outpost adresserar, säger Daniel Lester på link22. link22 har levererat över 400 datorer till mer än 80 kunder, behovet av säkerhetsåtgärder finns hos många flera aktörer.

Förväntningarna på cybersäkerhet ökar

Organisationer som arbetar med känslig information och samhällskritisk verksamhet kommer i högre grad än tidigare att omfattas av krav på säkerhet i nätverks- och informationssystem.

Olika aktörer kommer att rapportera till olika tillsynsmyndigheter beroende på vilken sektor och bransch de tillhör.

– Vi ser nu allt mer ofta hur tillsynsmyndigheter genomför kontroller som även resulterar i sanktionsavgifter där efterlevnaden inte når önskad nivå, säger Daniel Lester. För oss är det en tydlig signal om att vi tillsammans behöver öka våra ansträngningar för allas vår säkerhet.

Leverantörskedjans betydelse

Myndigheter och andra aktörer är, mer än någonsin, beroende av kvalificerade och säkerhetsmedvetna leverantörer. link22 insåg tidigt vikten av det och har därför investerat både tid och medel i den egna informationssäkerheten. Som ett kvitto på den satsningen har link22 erhållit en certifiering enligt ISO 27001.

ISO 27001 är ett ledningssystem som hjälper organisationer som strävar efter förbättrad kontroll över informationssäkerheten.

– link22 har jobbat hårt för att få den här certifieringen, själva standarden är framtagen och verifierad av experter runt om i världen. Den verkar för att organisationers informationssäkerhet håller en hög nivå. Ledningssystemet ger oss en oerhört bra struktur för vårt arbete runt informationssäkerhet.

Next article