Skip to main content
Start » Samhällssäkerhet » Flygvapenfrivilligas Riksförbund (FVRF)
Sponsrad

Flygvapenfrivilligas Riksförbund (FVRF) är en frivillig försvarsorganisation för kvinnor och män, både vuxna och ungdomar. Syftet med FVRF verksamhet är att informera om totalförsvaret, rekrytera och utbilda vuxna till befattningar i Flygvapnet och Hemvärnet samt engagera och informera ungdomar om Försvarsmakten (FM) och dess möjligheter.

Det gör vi genom att:

  • Rekrytera och grundutbilda till krigsförbanden.
  • Rekrytera och grundutbilda instruktörer.
  • Delta vid Försvarsmaktens olika verksamheter, till exempel vid övningar och utbildningar.
  • Ha en rikstäckande och bred ungdomsverksamhet året om

Bidrar till folkförankringen

Ungdomsverksamheten syftar till att intressera ungdomar för verksamheten inom FM, främst Flygvapnet och härmed stödja Försvarsmaktens rekryteringsprocess.
FVRF bedriver också försvarsinformation som omspänner hela totalförsvaret och bidrar därmed aktivt till folkförankringen. Vi ska även tillhandahålla kompetenser och förmågor för totalförsvaret inom vårt verksamhetsområde.

Aktuellt för FVRF just nu

  • Flygvapnet rekryterar frivilligpersonal.
  • De frivilliga befattningarna är en viktig del av att bygga upp Flygvapnets förmågor, både i fred och krig.
  • Arbetet med att rekrytera och utbilda personal till krigsförbanden har startat och kommer under 2023 och framåt att öka i omfattning.
  • Utbildningen sker i olika steg där slutmålet är en krigsplacering i ett av Flygvapnets krigsförband.
Next article