Skip to main content
Start » Risk Management » Rätt sorts riskstyrning gör risker synliga och ökar motståndskraften
Risk Management

Rätt sorts riskstyrning gör risker synliga och ökar motståndskraften

Riskstyrning
Riskstyrning
Foto: Shutterstock

Många företag har idag till synes ambitiösa program för riskstyrning. Frågan som infinner sig är i vilken grad riskstyrning existerar annat än på organisationskartor och i olika dokument. Syftet kan lika gärna vara att ge ett sken av ansvarsfull kontroll över risker utan nämnvärd påverkan på verksamheten.

Men vissa företag tar det till en nivå där risktänket genomsyrar deras kultur, bolagsstyrning, till och med strategiprocess. Detta kallar vi ’empowered risk management’: riskstyrning som på ett meningsfullt sätt interagerar med viktiga beslutsprocesser i företaget.

Beslutsstödjande riskstyrning

Syftet med riskstyrning är att fatta bättre affärsmässiga beslut där potentialen för tillväxt och lönsamhet står i proportion till riskerna som tas. Mycket av värdet ligger i de konversationer och beslutsunderlag som processen ger upphov till. Riskstyrning är alltså inte en kontrollfunktion, utan ger stöd i arbetet med att öka lönsamhet och måluppfyllelse.

Istället för att råka ut för överraskningar och reagera på dem, så har man en effektiv ’radar’ som fångar upp risker så att god kunskap om dessa föreligger. Ansvar och roller tydliggörs. Istället för att blunda för risker så accepterar man de ansträngningar det innebär att agera proaktivt, vilket skyddar lönsamheten.

Riskstyrningen bidrar också med ett integrerat synsätt som skapar besparingar då transaktioner koordineras och bättre linjerar med koncernens mål. Många av fördelarna kan uppnås med enkla grepp utan att det behöver bli komplext.

Visualisera strategiska risker

Hur kan företag ta steg mot en riskstyrning som faktiskt gör skillnad? Det finns flera framgångsfaktorer:

  • Rita upp en attraktiv vision som gör att ledningen ställer sig bakom
  • Ändra förväntningarna på de anställda om hur de förhåller sig till risker och agerar på dem
  • Inkludera styrelsen i denna förväntningsbild. De måste driva riskfrågan och våga utmana ledningen

Förmågorna att visualisera risker kan göra stor skillnad i vilket genomslag riskstyrningen får. Riskkartor som sammanfattar de viktigaste riskerna är en god början, särskilt om de utöver risk även illustrerar potentialen för uppsida. Förmågorna bör även omfatta finansiella verktyg som gör det möjligt att illustrera företagets riskbild i sin helhet.

Ett stort värde ligger i att med dessa verktyg kunna synliggöra
hur risken påverkas av ledningens egna beslut. Det glöms ofta
bort, men en av de absolut största drivarna av risk är företagets strategiska och finansiella beslutsfattande. Riskstyrningen har en av sina viktigaste roller i att återkoppla på konsekvenserna för risk och uppsida från dessa beslut.

Att ignorera risker kostar helt enkelt för mycket pengar – så dags att ta del av verktygen som både ökar visibiliteten och företagets motståndskraft.

Bild på Petter Kapstad, Senior Specialist inom Enterprise Risk Management (Equinor

Petter Kapstad

Senior Specialist inom
Enterprise Risk Management (Equinor)
samt författare till boken: Empowered Enterprise Risk Management, Wiley & Sons, 2021.

Foto: privat

Bild på Håkan Jankensgård

Håkan Jankensgård

Docent i företags-
ekonomi Ekonomihögskolan Lunds Universitet samt författare till boken: Empowered Enterprise Risk Management, Wiley & Sons, 2021.

Foto: privat

Next article