Skip to main content
Start » News » Stöldskyddsföreningen – en av Sveriges främsta utbildningsarrangörer inom säkerhet
Risk Management

Stöldskyddsföreningen – en av Sveriges främsta utbildningsarrangörer inom säkerhet

I samarbete med: Stöldskyddsföreningen
Foto: Unsplash
I samarbete med: Stöldskyddsföreningen
Foto: Unsplash

SSF har Sveriges bredaste utbildningsutbud och över femtio års erfarenhet av att genomföra utbildningar inom skydd och säkerhet. Utbildningarna ger deltagarna tillgång till praktiska verktyg i säkerhetsarbetet, både inom fysisk och digital säkerhet.

– Vi erbjuder såväl öppna som skräddarsydda utbildningar och påbörjade för ett år sedan en långsiktig strategi som baseras på tio digitala initiativ. Satsningen är utgångspunkten för vår digitalisering under de kommande åren, säger Monika Johannesen, utbildningschef på SSF.

monika johannessen ssf

Monika Johannesen

Utbildningschef, SSF

Foto: Privat

SSF:s säkerhetsnormer ligger som grund för utbudet av utbildningarna. Kravställare för dess är exempelvis Polisen, försäkringsbolag eller branschorganisationer. Normerna i kombination med en kontinuerlig omvärldsbevakning bidrar till att utbildningarna alltid är genomarbetade, uppdaterade och relevanta.

– Vi formulerade våra tio digitala initiativ redan innan Coronapandemin slog till men pandemin har definitivt bidragit till att accelerera utvecklingen. Det gäller inte minst efterfrågan på kurser som är helt eller delvis digitala. I takt med att antalet hemarbetare ökat ser vi också en växande efterfrågan på cybersäkerhetskurser, säger Monika Johannesen.

Samarbetar med branschens bästa säkerhetskonsulter

Stöldskyddsföreningen lanserade nyligen e-learningkursen ”Jobba säkert digitalt”, som vänder sig till medarbetare som arbetar hemifrån med dator, smarttelefon eller platta från arbetsgivaren. Syftet är att öka den interna säkerhetsmedvetenheten hos alla medarbetare i en organisation och inte enbart begränsa sig till ledningsnivå.

Det webbaserade utbildningsformatet gör att SSF kan möjliggöra och förenkla för fler företag att säkerställa medarbetarnas digitala kunskap och säkerhetstänk.

– Vi har anpassat våra kursformat och vårt utbildningsutbud relativt snabbt i takt med att omvärlden förändrats. Just nu är efterfrågan hög på cybersäkerhetsutbildningar, men man ska inte glömma bort den viktiga fysiska säkerheten som ständigt är aktuell. Våra kurser är generellt mycket uppskattade.

Det beror bland annat på att vi samarbetar med branschens bästa säkerhetskonsulter och att vi ständigt uppdaterar utbildningarna utifrån omvärldens krav, säger Monika Johannesen.

Next article