Start » News » Så kommer framtidens arbetsplats att se ut
Framtidens arbetsplats

Så kommer framtidens arbetsplats att se ut

Foto: Unsplash

Pandemin har slagit hårt mot vad vi trodde var normen för våra arbetsplatser. Under det senaste året har många företag behövt ställa om och genomgått en helomställning för att istället bedriva sina verksamheter hemifrån och digitalt. En ny norm växer fram och vi har frågat ledande aktörer inom området kring deras syn på hur framtidens arbetsplats kommer att se ut.

eric johansson newsec

Eric Johansson

Managing Director, Newsec Property Asset Management Sverige

Foto: Jenny Lagerqvist

Pandemin har slagit hårt mot många branscher men samtidigt är börsen på all-time-high nivåer. Hur har utvecklingen sett ut på fastighetsmarknaden?

Trots betydande makroosäkerheter var 2020 ett starkt år sett till transaktionsvolymer i Sverige. Likt börsen har detta drivits av en tro om ett långsiktigt lågränteklimat och hög likviditet i marknaderna. Bostäder har fortsatt vara högintressant och likaså logistik.

Kan ni se några trender som vi kommer få se mer av under 2021?

Den viktigaste och givna är intresset för hållbarhet vilket har fått fäste under pandemin – detta kommer accelerera och är högaktuellt för fastighetsbranschen. Det finns stora möjligheter att göra nytta för miljö och människa.

Det skrivs mycket om digitalisering just nu. Vilka fördelar ser ni med digitaliseringen av fastighetsmarknaden?

Nyttorna av digitalisering kan sammanfattas i tre breda och för-visso överlappande områden
vilka är hållbarhet, ökad kundnöjdhet och effektivitet. Nyckeln här är att få tillgång till och att bättre kunna nyttja data, samt att fastighetsbranschen omfamnar ett öppet ekosystem som främjar innovation och ny teknologi.


Henrik Ahnström

Innovationschef, Skanska Commercial Development Nordic AB

Foto: Skanska Commercial Development Nordic AB

Den rådande pandemin har accelererat den digitala transformen av många branscher och vi ser nu en ökad efterfrågan på digitala lösningar. Hur ser ni på den digitala utvecklingen inom fastighetsbranschen och har ni märkt någon förändring under den rådande situationen?

Vi ser absolut att det händer mycket även för oss i fastighetsbranschen. Att med hjälp av digital teknik kunna arbeta mer mobilt är en utveckling som pågått länge, men vi ser att våra hyresgäster nu har tagit flera års digitala kliv till följd av distansarbete.

Att gå tillbaka helt och hållet som vi arbetade innan pandemin kommer inte att ske, men vi är övertygade att kontoret kommer att få större betydelse som mötesplats än tidigare. En plats för det sociala och det kreativa mötet, en plats för innovation.

Kontoret kommer också att vara viktigt ur ett varumärkesperspektiv och en plats som skapar mervärde för medarbetarna, det kommer också att resultera i andra förväntningar på vad vi skall leverera och nivån av digitala lösningar i våra kontorshus.

Vilka fördelar ser ni med en ökad digitalisering av fastighetsbranschen och vilka tjänster tror ni att man kommer se en ökad efterfrågan på i framtiden?

Att digitalisera projekt och fastigheter kommer hjälpa oss med våra miljö och klimatmål. Genom att bättre förstå hur våra lokaler nyttjas kan vi göra dem mer effektiva. Våra hyresgäster kommer sannolikt även förvänta sig att enklare kunna styra och kontrollera sin arbetsplats från en mobil plattform.


Christer Johansson

Vd, Resultat Projektledning

Foto: Resultat Projektledning

Det senaste året har distansarbete blivit ett måste på många företag och många företag ser nu en möjlighet att gå över till aktivitetsbaserade kontor och därmed minska sina kontorskostnader. Hur ser ni på den här utvecklingen och tror ni att trenden håller i sig?

Flexibilitet var ju ledordet redan tidigare, trots att många stretade emot vad gällde att arbeta mer hemifrån. Nu är normen en annan och det är självklart att se över hur man ska arbeta tillsammans i framtiden och vilken funktion och roll kontoret egentligen ska ha. Snarare än aktivitetsbaserad måste lösningen vara verksamhetsbaserad, med de nya kraven och behoven som ledstjärna. Det kommer att bli en avgörande omställning!

Det är förmodligen en del företag som just nu ser möjligheterna med att byta kontor men som samtidigt sitter fast i långa hyreskontrakt. Hur ska man tänka som företag i dessa situationer?

Min rekommendation är att inleda en dialog med nuvarande hyresvärd som ett första steg och diskutera situationen. Kanske går det att byta lokal inom hyresvärdens bestånd? Ett annat alternativ är att titta på om det är möjligt att hyra ut hela eller delar av lokalen i andra hand.

Om inte något av ovanstående alternativ är möjliga återstår endast alternativet att köpa sig ur hyreskontraktet.

Avslutningsvis är ett gott råd att, innan kontakten med hyresvärden, göra en noggrann kravspecifikation som visar det framtida lokalbehovet.

Hur ser ni på digitaliseringen av fastighetsbranschen? 

Precis som för andra branscher: Stora möjligheter för de som vill och vågar och risk att hamna på efterkälken för övriga. Men mycket handlar om tydlighet; att hitta fokusområden som man vill prioritera och satsa fullt ut på dessa, även om det innebär investeringar i form av olika resurser. Allt utveckling är förknippad med ansträngning och det gäller i högsta grad digitalisering.


Marcel Lundstad

Bildskärmsexpert, Eizo Nordic

Foto: Eizo Nordic

Eizo har länge varit en ledande aktör inom bildskärmsteknik vilket är ett område som vuxit kraftigt det senaste året. Hur ser du på utvecklingen inom området? 

Det som har ökat i efterfrågan är breda format på bildskärmar, antingen som ”flat-screen” eller som ”curved”. Vi pratar 34” och uppåt som kan vara ett alternativ till 2-skärmslösningar som tillexempel två stycken 24” skärmar.

Ni har kunder inom ett flertal branscher, är det någon av dessa där ni ser en ökad efterfrågan och vad tror du det beror det på?  

Troligen kommer vi att fortsätta se en ökning av hemarbetsplatser ett tag till pga Covid-19. Det är det som det pratas om mest, och borde vara generellt över alla branscher med digitala arbetsplatser.

Den tekniska utvecklingen går fort framåt, vad ser ni som de senaste innovationerna inom bildskärmsteknik och hur de används? 

USB-C är den teknik som alla frågar efter gällande signalöverföring då de flesta klienterna på marknaden övergår mer och mer till att ha den anslutningen. USB-C anslutningen laddar din laptop och fungerar som en vanlig signalkabel, det vill säga ”clean-desk” med endast en anslutning och smidigt för företag med aktivitetsbaserade arbetsplatser.

Nästa artikel