Skip to main content
Start » News » Onoterade techbolag – en fin affärsmöjlighet
Sponsrad

Att investera i onoterade techbolag innan den huvudsakliga värdeökningen har skett är svårt för allmänheten. Men via investmentbolaget Capsek kan man komma åt den här typen av investeringar. Och just nu är läget faktiskt bättre än någonsin.

Att investera framgångsrikt i onoterade techbolag kräver dels ett omfattande nätverk, dels kunskaper om hur techbolag fungerar. Men det är samtidigt en oerhört fin affärsmöjlighet, då man kan gå in på ett stadium innan den huvudsakliga värdeökningen skett. Capsek investerar främst i tillväxtbolag med skalbara affärsmodeller, och man har både kompetensen och den nödvändiga strukturen.

– Det finns ingen lista att hitta de här bolagen på. Vi som jobbar på Capsek har ägnat åt oss investeringar och tech i över 20 år, så vi har både ett nätverk och en modell som vi jobbar med för att bedöma bolagen, berättar Henrik Jerner.

Den gedigna erfarenheten innebär även att Capsek tillför bolagen kompetens.

– Vi bemannar dem inte, men delar med oss av vårt nätverk, förklarar Henrik Jerner.

Henrik Jerner

VD, Northern Capsek Ventures

Foto: Northern Capsek Ventures

Så funkar urvalsprocessen

Urvalsprocessen är tydlig och renodlad. Helst ska det vara mjukvarubaserade företag, och väldigt ofta handlar det om prenumerationsbaserade molntjänster. Dessutom vill Capsek att bolagen ska ha kommit ur startupfasen, att tekniken gör det den ska och att man kan bevisa att affärsmodellen fungerar.

– Vi vill också se att bolaget erbjuder en unik tjänst som har potential på en global marknad.

Noda Intelligent Systems är ett exempel på ett bolag som Capsek investerat i, och som har gjort en mycket spännande resa. Företaget ligger bakom mjukvara för optimering av energiförbrukning och produktion i termiska processer, och man har redan etablerat sin lösning i både Kina och USA.

Pab Q är ett annat företag som finns med i portföljen. Det handlar om samma team som skapade betalningsappen för restaurangkedjan Pinchos, och som nu har tagit fram ett appbaserat kassasystem för restauranger.

Henrik Jerner nämner även AI Medical, som tagit fram AI-mjukvara för analys av hudförändringar via mobilkameror.

Onoterade bolag = långsiktig investering

Capseks mål är att avkastningen ska ligga på 20 procent över en femårsperiod. Henrik Jerner poängterar att man har en lång investeringshorisont. Framför allt till följd av att onoterade bolag jobbar mer långsiktigt

– Fördelen är att man kommer in tidigt. Det tar ju några år innan man ser resultat.

Capsek genomför nu en nyemission, och investeringsläget är enligt Henrik Jerner bättre än på mycket länge.

– Just nu är det många som är rädda att investera. Det öppnar möjligheter att gå in.


En investering innebär alltid en risk, den kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet.

Next article