Start » News » Nätverk, förebilder och inspiration i en techbransch för alla
Kvinnor i Karriären

Nätverk, förebilder och inspiration i en techbransch för alla

Kompetensbristen i teknikindustrin är alarmerande. Vägen framåt är att bredda kompentenspoolen med personer som representerar hela samhället, och att få in kvinnor i synnerhet. Det slår verksamheten Women in Tech fast, som med tunga partners i ryggen driver frågan för en mer inkluderande och jämlik bransch i vilken kvinnor vill arbeta.

Branschorganisationen TechSverige larmar om ett förväntat underskott på 70 000 personer nästa år, om man inte vidtar kraftfulla åtgärder. Åsa Johansen, Director på den ideella organisationen Women in Tech Sweden, ser potentialen för techbranschen att locka till sig fler talanger.

– Här har vi en enorm möjlighet att stärka vad som är Sveriges tredje största basindustri men som idag bara har 29 procent kvinnor. Både genom bättre anpassade utbildningar, så att fler tjejer ska välja de tekniska programmen, och med omskolning och livslångt lärande.

Åsa Johansen
Director, Women in Tech

Mångfaldig och inkluderande arbetsmiljö

Women in Tech startade som ett initiativ på internationella kvinnodagen för tio år sedan och har idag vuxit till ett stort nätverk med aktiviteter runt om i landet, under hela året. Engagemanget initierades av näringslivet.

– I jakten på framtidens innovation och hållbarhet måste företag i techbranschen ta på sig ansvaret för att skapa en mångfaldig och inkluderande arbetsmiljö. Trots sambandet mellan jämlikhet och ökad lönsamhet har inte alla företag prioriterat att bygga en kultur som främjar mångfald, säger Åsa Johansen.  

Hon menar att de bolag som aktivt stöttar Women in Tech driver förändringen helhjärtat och gör skillnad genom att aktivt fatta beslut varje dag som tar oss i riktning mot mångfald, både genom sina produkter, tjänster och hur de sätter samman sina team.

Förebilder i rampljuset

Women in Techs uppdrag är att inspirera kvinnor och icke-binära att välja en karriär inom teknik – och att få de som redan är verksamma i branschen att stanna kvar. Det gör man framför allt genom att tillhandahålla nätverk, lyfta förebilder och visa upp möjligheter som inspirerar.

– Ett starkt nätverk av personer i samma situation som du, kan vara helt avgörande för att du stannar kvar inom tech. Att du ser någon som banat vägen kan ge dig modet att prova dina egna vingar, säger Åsa Johansen.

Den årliga konferensen samlar numera 2 500 personer där syftet är att de som är på plats ska känna att det finns en plats för dem inom tech.

– De ska känna sig sedda, hörda, accepterade och inspirerade. Det är en fantastisk känsla!

Kvinnor i alla typer av roller

Åsa Johansen har jobbat i och runt tech-branschen under hela sin karriär. 1990 började hon på Ericsson, och såg framväxten av internet, streaming och mobiltelefoni från insidan. Hon har även jobbat många år inom kommunikation och PR, och alltid dragits till gränslandet mellan teknik och kommunikation. Som Director för Women in Tech Sweden vill Åsa Johansen lyfta att branschen behöver ett brett spann av kompetenser.

– Tech-bolagen kan bli bättre på att förstå sina målgrupper och hur kunderna fungerar på riktigt. Det säger sig självt att man inte vill missa femtio procent av befolkningen, så varför inte säkerställa det genom att i högre utsträckning få in kvinnors perspektiv inom både dataanalys, programmering, design, ledarskap, systemvetenskap, beteendevetenskap och marknadsföring.

Arbetet med mångfald och inkludering är också viktigt för kvaliteten på slutprodukterna.

– Vi måste bygga produkter med många fler perspektiv, annars är risken att det blir fel. Ett krocktest för bilar kan inte bygga på test med bara manliga kroppar, utan det måste även inkludera korta kroppar eller kroppar som har en bebis i magen. Då handlar det om liv och död på riktigt, säger Åsa Johansen.

Fler vill stanna kvar i tech-branschen

Under flera år har Women in Techs medlemmar tillfrågats om de har för avsikt att stanna i tech-branschen, och svaret har legat stadigt runt 40 procent som har övervägt att lämna branschen. Den siffran har förbättrats. I 2023 års undersökning uttrycker 20 procent att de funderar på att söka sig vidare.

– Siffrorna visar att det går åt rätt håll, att de insatser vi gör förändrar branschen till att bli mer inkluderande och jämställd. Det gläder oss, men vi är inte klara. Vårt mål är att i framtiden inte behöva kalla oss Women in Tech utan snarare People in Tech. Oavsett kön ska man kunna trivas och utveckla sin fulla potential i en hållbar framtidsbransch, säger Åsa Johansen.

Nästa artikel