Start » News » Mångfald är lönsamt för arbetsgivare
Framtidens arbetsplats

Mångfald är lönsamt för arbetsgivare

I samarbete med: Myndigheten för delaktighet
Foto: Unsplash
I samarbete med: Myndigheten för delaktighet
Foto: Unsplash

En genomtänkt strategi för att inkludera fler och stärka mångfalden på arbetsplatsen är lönsamt för arbetsgivare. Mångfaldssatsningar kan dessutom effektivisera verksamheten och göra arbetsplatsen bättre för alla.

Malin Ekman Aldén

Generaldirektör, Myndigheten för delaktighet

Foto: Pia Nordlander

Att arbeta med inkludering bidrar bland annat till att arbetsplatsen får ökad tillgång till kompetens, blir mer medveten och öppen vilket lockar till sig fler duktiga medarbetare, får en ökad mångfald och därmed bättre förståelse för kunder och målgrupper. Forskning visar dessutom att inkluderande företag är mer kreativa och lönsamma.

− Mångfaldsperspektivet hamnar ofta långt ner på dagordningen i turbulenta tider men jag vill gärna uppmana arbetsgivare att inkludera tillgänglighetsaspekter i det förändringsarbete som just nu pågår i många organisationer med anledning av Coronapandemin, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet.

Rekrytera på ett inkluderande sätt

− Ett första steg för arbetsgivare som vill bli mer inkluderande är att använda sig av en rekryteringsprocess som inte utesluter några specifika grupper. Arbetsgivare som rekryterat en person med en funktionsnedsättning bör alltid i första hand rådfråga personen i fråga kring vilka anpassningar som behövs för att skapa en tillgänglig och bra arbetsmiljö, säger Malin Ekman Aldén.

Den digitala tekniken är en viktig resurs i tillgänglighetsarbetet. För dialog och låt medarbetare använda digital teknik på det sätt som de föredrar.

− Digitaliseringen ger helt nya möjligheter för personer med funktionsnedsättning att fungera på lika villkor i en arbetsgrupp. Fundera kring hur ni kan organisera er digitala miljö och ert digitala arbete så det blir inkluderande för alla, säger Malin Ekman Aldén.

Nästa artikel