Skip to main content
Start » News » Kvinnor & ekonomi: Succénätverket där alla kvinnor är välkomna
Kvinnor i Karriären

Kvinnor & ekonomi: Succénätverket där alla kvinnor är välkomna

Fler än hälften av alla kvinnor i Sverige saknar idag ekonomisk möjlighet att förändra sin livssituation. Och färre än hälften har ens ett eget sparande. Så kan vi inte ha det.

Just insikten om att kvinnor är sämre rustade ekonomiskt var startskottet för Nordnet Female Network; Sparplattformen Nordnets nätverk för kvinnor som tycker att sparande och investeringar är viktigt och roligt.

Nordnet Female Network grundades i maj 2023 och blev en omedelbar succé. Idag är fler än 5 000 kvinnor aktiva i nätverket som arbetar för att på olika sätt utveckla kvinnors sparande.

– Det övergripande syftet är att minska det faktiska spargapet mellan könen, genom att öka kvinnors sparande, förklarar Kamilla Engström, Marknadschef på Nordnet i Sverige. Vår övertygelse är att vi gör det bäst genom att på ett härligt och lustfyllt sätt inspirera och inspireras av varandra.

Kamilla Engström
Marknadschef, Nordnet Sverige & Grundare av Nordnet Female Network.

”Medlemmarnas intressen styr vår agenda”

I Female Network adresseras allt inom sparande och investeringar. Föreläsningar om fonder, aktier, investeringsstatregier och skatteregler varvas med insikter om hur man som kvinna kan vara bättre rustad legalt och ekonomiskt, genom hela livet. Inget område är för litet eller oviktigt – och ingen fråga är dum.

– Frågorna är många och av varierande karaktär. Vi försöker vara lyhörda och låta våra medlemmars intressen styra vår agenda, säger Kamilla Engström. Female Network är ett nätverk av och med kvinnor – det ska genomsyra allt vi gör.

Digitala event varvas med fysiska träffar där Female Networks medlemmar inte bara får fördjupad kunskap utan också möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra.

– När det kommer till ekonomisk jämställdhet handlar mycket om att få igång samtalet, menar Kamilla Engström. Att bjuda på insikter under en timmes föreläsning är viktigt. Men att bidra till att öppna ögon och grundlägga ett beteende är ännu viktigare. Där tror jag att vi och vårt brinnande engagemang i sparfrågor fyller en funktion.

En trygg plats för alla kvinnor

Till Nordnet Female Network är alla kvinnor välkomna. Innehållet är varierande och passar både hon som är i början av sin sparresa eller investerar mer självständigt.

– De här frågorna har i alla tider diskuterats bland män, på manliga arenor. Female Network är en trygg plats där vi kvinnor nu får möjlighet att utveckla vårt sparande tillsammans Det kostar inget att gå med av den enkla anledningen att sparande ska vara för alla, avslutar Kamilla Engström.

Next article