Skip to main content
Start » News » Jämställdhetsfrågan viktigare än någonsin: ”Utvecklingen har stannat av” 
Sponsrad

Jämställdheten i Sverige står inför stora utmaningar när det stormar i omvärlden. Samtidigt som en växande antikultur får allt mer fotfäste växer de ekonomiska utmaningarna i kölvattnet av lågkonjunkturen som råder. Forum Jämställdhet skapar förutsättningar för ett gemensamt arbete mot utmaningarna.  

Vi befinner oss i en situation där utvecklingen inom jämställdheten har stannat av, eller till och med gått bakåt, när det kommer till kvinnors rättigheter i världen. Därför är det viktigt vi hämtar kraft av varandra, fördjupar kunskaper och får verktyg för att jobba vidare, säger Clara Berglund, ordförande för Forum Jämställdhet.   

De stora jämställdhetsproblemen består 

Hon lyfter fram exempel som fortsatt stora inkomstklyftor mellan män och kvinnor, en högre sjukskrivningsgrad bland kvinnor, och ett ökad våld mot kvinnor.  

–  Många tror att det här har blivit bättre, men det har det inte. Livslängden för kortutbildade kvinnor och tjejersjunker samtidigt som våldet mot kvinnor ökar. Speciellt över internet, säger hon och fortsätter:  

– Det som krävs är nya politiska reformer, men också att det systematiska arbetet för jämställdhet måste fortsätta. Det vi ser är en förhöjd risk att det blir tvärtom och att jämställdheten prioriteras bort, speciellt när samhället befinner sig i flera olika kriser samtidigt.  

Forum Jämställdhet ökar medvetenheten 

För att belysa de stora jämställdetsproblemen och de stora samhällsutmaningarna ur ett jämställdhetsperspektiv arrangeras varje år konfernensen Forum Jämställdhet. Nästa års konferens äger rum den 7-8 februari i Karlstad. Mötet är ett tillfälle att öka medvetenheten, fördjupa kunskaperna och vässa argumenten tillsammans. 

– Forum Jämställdhet vänder sig till personer som ansvarar eller arbetar med jämställdhet. Det är ungefär 1.000 deltagare som kommer. Det är besökare från hela Sverige, både förtroendevalda och experter. Det finns vissa som är nya på jämställdhet och andra som har jobbat med det i många år. 

Hon berättar att alla som jobbar med jämställdhetsfrågor inom sitt företag eller organisation kommer dra nytta av konferensen. Många möter ett motstånd, menar Clara, och lyfter fram att det här är ett bra tillfälle för att få stöd och kraft, kunskap och gemenskap för att orka kämpa vidare.  

– Efter det kan man komma tillbaka och hålla i och hålla ut, trots den senaste tidens bakslag.  

Under konferensen kommer man bland annat att beröra ämnen som den ökande antikultur som uppstått genom personer som Andrew Tate. Det handlar ofta om yngre män som radikaliseras, menar Clara Berglund.  

– Vi diskuterar vad som lockar dessa personer till individer som Andrew Tate och varför de tycker att jämställdhetsarbetet har gått för långt. Men vi kommer också att prata om att män fortfarande innehar de viktigaste maktpositionerna i samhället och föreslår varandra till olika positioner. Vi måste öppna dörrar till maktens positioner för kvinnor och andra personer som inte har tillgång till makten idag.  

FORUM JÄMSTÄLLDHET 2024

Sveriges viktigaste mötesplats för jämställdhet ‘Forum Jämställdhet 2024’ anordnas 2024 i Karlstad den 7–8 februari på konferensanläggningen KCCC.

Lokala värdar är Region Värmland och Karlstads kommun.

Next article