Skip to main content
Start » News » Har framstegen för mångfald inom kapitalförvaltning stannat av?
Sponsrad

Vikten av att omfamna mångfald och inkludering inom vår industri. 

På Jupiter tror vi att mångfald leder till överlägset idéskapande, bättre tänkande och effektivare beslutsfattande. Att dra nytta av fördelarna med mångfald är därför nyckeln för framtida framgångar i vår bransch. Vi står inför en värld med demografiska förändringar, nya marknadsmöjligheter och utveckling inom socioekonomiska trender. 

Samarbete och mångfald ligger i kundernas bästa intresse

Citywires Alpha Female Report 2023 följer utvecklingen för jämställdhet inom fondförvaltningen. Siffror från deras omfattande databas visar att andelen kvinnliga portföljförvaltare ligger på 12,1%, en ökning från 12,0% för föregående år. Trots att det är femte året i rad som siffran ökar (från 10,3% år 2018) går det inte att komma ifrån att utvecklingen för detta nyckeltal går långsamt. 

Några potentiella orsaker till den långsamma utvecklingen är hög konkurrens om portföljförvaltarroller, antal år av utbildning som krävs för att kvalificera sig för dessa positioner och relativt låg omsättning inom yrket.

Kulturella faktorer spelar också en roll och Citiwires data visar några anmärkningsvärda regionala skillnader, antalet portföljförvaltande kvinnor i Storbritannien är 12% och i Tyskland bara 7% – men i Sverige 17% och i Spanien 21%. 

Forskning i Citiwire-rapporten visar att företag som förbättrar jämlikheten mellan könen har stor potential att bli framgångsrika. Rapporten visar också att den riskjusterade avkastningen under en 5-årsperiod för fonder som förvaltas av endast män respektive kvinnor är väldigt lika. Däremot skiljer sig prestationen för grupper av blandat kön, i genomsnitt levererade de både en högre totalavkastning och lägre risk än fonder förvaltade av endast män eller kvinnor. 

Höja jämlikheten kräver långsiktiga lösningar

Många företag – inklusive Jupiter – strävar aktivt för att uppnå en högre kvinnlig representation, särskilt i ledande befattningar och inom fondförvaltning. Jupiter stödjer och identifierar talanger för att främja en ansvarsfull och långsiktig ökning av kvinnor genom kvalitativ rekrytering. Den enda rätta vägen för att stödja en långsiktig och hållbar förändring för jämställdheten inom fondförvaltning. Vikten av att främja mångfald och inkludering inom vår industri.

Vi beslutade att 2022 centralisera vår rekryteringsprocess, vilket gav större överblick ur ett mångfaldsperspektiv. Vi justerade också språket i jobbannonser för att attrahera en bredare kandidatpool, tog bort frågan om nuvarande lön från kandidatsansökningsprocessen och implementerade en jämt könsfördelad kortlista med kandidater för alla roller. De största framstegen har skett på analytikernivå där andelen kvinnor har ökat från 25% i juni 2021 till 35% i juni 2023. Det enda sättet att förbättra könsfördelningen på ett hållbart sätt är genom att attrahera, vårda och behålla talanger. Vi är medvetna om att Jupiter, liksom hela vår bransch, fortfarande har en lång väg kvar att gå – men framstegen är fler än vad det först verkar än vid första anblicken.

Helena Nieckels 
Head of Nordics, Jupiter Asset Management

Tre råd för kvinnor att avancera i karriären 

Bygg nätverk: Skapa ett bra och diversifierat nätverk med andra inom din bransch. De kan erbjuda stöd, vägledning och möjligheter. Hitta mentorer och var öppen för råd, feedback och stöd. Supporta alltid dina medsystrar. 

Var självsäker & bestämd: Tro på dina förmågor, var lyhörd, lär och uttryck dina åsikter och idéer. Bra att kunna mäta ditt resultat. En bra chef tar dig långt. 

Sök möjligheter och utmana dig: Gör val och ta möjligheter som kan hjälpa dig att växa och utveckla dina färdigheter, kunskaper och erfarenheter. Var villig att ta dig an utmaningar som kan visa upp din potential.

Next article