Start » News » En inkluderande & dynamisk arbetsplats
Sponsrad

Leadfront hjälper företag att digitalisera sina sälj- och marknadsfunktioner för att öka sin konkurrenskraft och för att uppfylla kundernas växande krav på relevans och värde. Detta gör man genom att sätta upp arbetsprocesser, skapa en 360-kundvy samt nyttja digitala teknologier såsom CRM, Marketing Automation och dataplattformar.

Maddja är medgrundare och VD på Leadfront, hon är en digital strateg med stort intresse för teknik och data. För 12 år sedan flyttade Maddja till Sverige från Iran för att vidareutbilda sig. Efter utbildningen blev hon kvar och började arbeta inom IT. För 7 år sedan startade hon bolaget Leadfront tillsammans med sin affärspartner Fredric Örup.

Hur och varför startade du Leadfront?

Min passion för att skapa något större än mig själv var grunden till varför jag startade Leadfront. Genom åren som arbetstagare såg jag ofta hur arbetsgivare inte satte sina medarbetare först och tog kortsiktiga beslut som ledde till att de tappade personal. Jag ville inte ha det så på mitt bolag, jag ville starta ett bolag som är baserat på respekt, tillit och gemenskap. Min ambition att skapa ett företag där människor litar på och stödjer varandra, mår bra och är bäst i stan när det gäller digitalisering av sälj och marknadsföring.

Hur arbetar Leadfront med att skapa mångfald och en inkluderande arbetsplats?

På Leadfront står företagskulturen i centrum som vår mest värdefulla tillgång. Vi arbetar aktivt med våra kärnvärden – ”Ansvar”, ”Förtroende”, ”Kundnytta” och ”Harmoni” – och strävar efter att skapa en stark gemenskap baserat på dessa värderingar. Vi vill bygga en arbetsmiljö där varje individ känner sig inkluderad och där vår kollektiva styrka växer genom att dela våra värderingar.

Vi ser olikheter som en styrka och en källa till möjligheter. Olika tankar, perspektiv och erfarenheter bidrar till vår arbetsplats och främja kreativitet och innovation. Genom våra unika bakgrunder och kompetenser skapar vi en dynamisk och inkluderande arbetsplats där varje medarbetare känner sig respekterad och hörd.

Vad är din erfarenhet som en kvinnlig entreprenör i en mansdominerad bransch?

En nyligen publicerad rapport från Svenskt Näringsliv och Entreprenörskapsforum pekar på att Sverige ligger näst sämst inom EU när det gäller andelen kvinnor som driver företag. Det är en oroande och olycklig verklighet.

Jag tror att detta kan bero på flera faktorer, bl.a. det historiska sättet att mäta prestation och uppfattning av en företagsledare samt en ojämn tillgång och fördelning av ekonomiska och karriärmässiga möjligheter mellan könen. För att bryta denna negativa trend ser jag det som en del av mitt ansvar att dela med mig av min egen erfarenhet, inspirera andra kvinnor att våga ta steget och aktivt stödja och lyfta duktiga kvinnliga medarbetare och affärskollegor.

På Leadfront är jämställdhet en av våra grundläggande värderingar. Att ha ett team där ungefär hälften utgörs av kvinnor har varit en avgörande faktor för att skapa en dynamisk arbetsmiljö. Vi tror starkt på att inkludera olika perspektiv och kompetenser för att driva innovation och framgång. Att främja mångfald och jämställdhet är inte bara en moralisk skyldighet utan också en strategisk investering för att säkerställa att vi som företag är rustade för framtiden och kan möta de utmaningar och möjligheter som kommer vår väg.

Hur arbetar Leadfront med att attrahera och rekrytera kvinnor?

På Leadfront strävar vi aktivt efter att skapa en jämställd och inkluderande arbetsmiljö, och detta återspeglas i våra rekryteringsstrategier för att attrahera flera kvinnor till vårt team. Att rekrytera kvinnor inom en teknisk och traditionellt mansdominerad bransch har sina utmaningar, men vi har aktivt arbetat för att övervinna dessa hinder. Genom att erbjuda en arbetsmiljö där jämställdhet och inkludering prioriteras högt, har vi skapat en plats där kvinnor känner sig välkomna.

Vår erfarenhet har visat att fördomar om att kvinnor inte skulle vara intresserade av eller passa in i tekniska roller är felaktiga och förlegade. Vi är stolta över att ha krossat dessa förutfattade meningar och istället ha byggt upp en diversifierad arbetsstyrka där alla känner sig representerade och där varje individ, oavsett kön, ges lika möjligheter att blomstra och bidra till våra gemensamma mål.

Tre tips till andra företag som vill arbeta mer jämställt

Att skapa en jämställd arbetsmiljö är en strategisk investering för företag. Här är några av mina tips för företag som strävar efter att arbeta mer jämställt:

#1 Målinriktad rekrytering: Ett effektivt sätt att främja jämställdhet är att aktivt sträva efter att rekrytera och anställa fler kvinnor. Genom att sätta upp tydliga mål för att öka representationen av kvinnor inom företaget, sänder man en stark signal om engagemang för mångfald och inkludering.

#2 Lyft fram kvinnliga talanger: Genom att aktivt erkänna och lyfta fram duktiga kvinnliga medarbetare sänder företaget en stark signal om att kvinnliga kompetenser är värdefulla och erkänns. Detta kan göras genom att ge kvinnliga medarbetare möjligheter att ta på sig ledande roller och genom att synliggöra deras bidrag och prestationer.

#3 Representation i ledningen: Att ha representation av både kvinnor och män i ledande positioner är avgörande för att skapa en känsla av jämställdhet. Genom att ha en jämn könsfördelning i ledningsgruppen visar företaget sitt åtagande för jämställdhet på högsta nivå och skapar förebilder för hela organisationen. På så sätt kan man säkerställa att utvecklingsmöjligheterna är tillgängliga på lika villkor för alla medarbetare oavsett kön. 

 

Nästa artikel