Skip to main content
Start » News » Det är vi tillsammans som är totalförsvaret
News

Det är vi tillsammans som är totalförsvaret

Säkerhetsläget har utvecklats negativt över en längre period. Ett starkt militärt och civilt försvar med medborgare som är förberedda för kris och krig skapar stark motståndskraft. Vilken roll tar du när krisen slår till?

Ryssland har i och med invasionen av Ukraina och i relationerna gentemot sina grannländer visat på högt risktagande och total hänsynslöshet. Det har skapat ett allvarligt säkerhetsläge i vårt närområde. För att öka motståndskraften i vårt samhälle är det viktigt att vi skapar ökad medvetenhet och kunskap kring kris och krig. Man ska inte vara rädd utan förberedd.

Omvärldsläget har bidragit till att fler personer har sökt sig till Hemvärnet under de senaste åren. Det är mycket positivt och visar också på att det finns en stark försvarsvilja hos det svenska folket. Som hemvärnssoldat ingår man i Försvarsmaktens insatsorganisation och tecknar avtal med Försvarsmakten om att tjänstgöra ett visst antal dygn per år för utbildning och träning. Det är naturligtvis en uppoffring för arbetsgivare att ge medarbetare ledigt för att delta i utbildningar, övningar och skarpa insatser bidrar. I den andra vågskålen ligger det viktiga bidrag det innebär för förmågan att försvara vår frihet och demokrati.

Laura Swaan Wrede
Rikshemvärnschef, Försvarsmakten

Den utbildning hemvärnssoldaten får i Försvarsmakten är en tillgång även på den civila arbetsplatsen, inte minst inom ledarskap, krisberedskap, brand och skydd samt första hjälpen.

Ett annat sätt att engagera sig kan vara att gå med i någon av de 18 frivilliga försvarsorganisationerna. De spelar en viktig roll på Sveriges kris- och krigsberedskap. De utbildar även och placerar ett stort antal personer på specialistbefattningar inom totalförsvaret.

Vårt totalförsvar bygger på att myndigheter, näringsliv och organisationer planerar och agerar för att kunna hantera en kris- och krigssituation. Inom totalförsvaret behöver vi planera, öva och utvärdera insatser tillsammans. Ett konkret exempel på hur systemet testats i närtid var när vi under pandemin stod inför uppgiften att lösa en fungerande sjukvård, materiel försörjning och gemensam samhällsinformation. Ett nytt område vi behöver samverka kring kan vara det som kallas värdlansstöd, att kunna ge och ta emot militärt stöd från våra allierade. Nu när vi är med i Nato ser vi att det här är en uppgift som blir mer frekvent.

Som allierade i Nato är Sverige mycket säkrare, och Nato blir säkrare när Sverige är en del av Nato. Nu ska vi försvara både Sverige och våra allierade. Det innebär att vårt försvar börjar vid Natos gemensamma gräns. Artikel 3 säger att Natos medlemmar måste kunna försvara sig själva och bidra till Natos gemensamma försvar. Vi måste ha ett starkt samhälle där det viktigaste fungerar även om det blir kris eller krig. Inte rädda, men förberedda. Det är vi som tillsammans försvarar vårt land. Som vi brukar säga inom Hemvärnet: Överallt – alltid – tillsammans!

Next article