Skip to main content
Start » News » ”Det är inte talang som tar dig framåt  —  det är ditt självförtroende”
Sponsrad

Kvinnor är alldeles för bra på att hålla sig själva tillbaka. Ska vi uppnå jämställdhet måste vi våga ta plats och våga misslyckas, menar Grace Maharaj, Vice president i WIFT Sverige. ”Det finns så många ’duktiga flickor’ i film- och TV-branschen. På med cowboyhatten och ut och ta för er!”, säger hon.

WIFT står för Women In Film and Television och är en internationell organisation med verksamhet i de flesta länder. Den som går med i WIFT får ett stöttande nätverk som ger kontakter och synlighet. WIFT arrangerar bland annat workshops, medlemsträffar och delar ut stipendier på upp till 100 000 kr. Men WIFT är mer än så.  

Grace Maharaj
Vice president, WIFT Sverige

–Vi är inte en klubb utan en gräsrotsrörelse, poängterar Grace Maharaj. Vår ambition är att driva utvecklingen framåt och sätta fokus på jämställdhetsfrågor i politiska sammanhang. 

Film- och TV-branschen kan framstå som ganska jämställd i Norden. Många kvinnor har ledande positioner och det finns inga stora löneklyftor. Men verklig jämställdhet innebär mycket mer, menar Grace Maharaj. 

–Jämställdhet handlar om vilka röster som kommer till tals och vems perspektiv som får synas. Ekonomin är inte oviktig, men den är bara toppen på isberget. 

Hierarkisk filmindustri i Sverige 

Grace Maharaj menar att svensk filmindustri är oerhört hierarkisk och gruppen med mest makt är, som vanligt, medelålders vita män, eller “male, pale and boring” som hon kallar dem. 

–Ska vi ha verklig jämlikhet måste vi ändra på själva systemet. Men männen ska inte ses som fiender i det arbetet, tvärtom är de våra viktigaste allierade. Många män stöttar vårt arbete. 

Det är ett större problem att kvinnor själva håller sig tillbaka på grund av dåligt självförtroende eller rädsla för att misslyckas.  

–Jag brukar säga till unga kvinnor i branschen att om din manliga konkurrent får jobbet beror det nästan aldrig på att han är bättre än du. Troligen har han bara bättre självförtroende. Men det är inte farligt att misslyckas. Det värsta som kan hända är att du aldrig försökte!, avslutar Grace Maharaj. 

DETTA ÄR WIFT

  • Women In Film and Television – WIFT 
  • Grundades 1970 
  • Har 10 000 lokala grupper världen över. 
  • I Sverige finns sju lokala grupper. 
  • WIFT välkomnar även HBTQI+-personer. 

Next article