Skip to main content
Start » News » 8 av 10 tycker att jämställda byggarbetsplatser blir roligare
Sponsrad

Idag är endast runt 10 procent av de som jobbar inom byggbranschen kvinnor. En siffra som ökar, om än långsamt. Samtidigt är viljan att skapa en mer jämställd byggbransch stor. Det visar årets Ramirentrapport där 500 personer inom branschen har fått svara på frågor om jämställdhet, machokultur och inkludering. 4 av 5 tycker att den egna arbetsplatsen är inkluderande och drygt hälften tycker att en jämställd arbetsplats blir mer effektiv.   

En jämställd arbetsplats blir även roligare, det tycker 77 procent av de tillfrågade. 56 procent menar samtidigt att den blir mer effektiv.  

Anna Klebe
HR-chef, Ramirent

–Anledningarna till att det blir mer effektivt är flera, men bland annat ökar effektiviteten när man får in olika perspektiv på lösningar. En annan aspekt är att vi faktiskt bygger samhällen för både kvinnor och män och därför är det viktigt att vi får in det perspektivet bland alla som bygger, säger Anna Klebe, HR-chef på maskinuthyrningsföretaget Ramirent.  

Att tvätta bort machokulturen är något branschen jobbar med. I Ramirentrapporten uppger nästan 8 av 10 att en mer jämställd arbetsplats leder till mindre machokultur, där man är mer respektfulla mot varandra och säger ifrån om någon uttalar sig olämpligt. Lika många tycker att arbetsklimatet blir trevligare och 63 procent att det blir mindre spänningar i gruppen. 52 procent uppger att man får tänka lite mer på vad man säger.  

Synliggöra olika kompetenser 

Samtidigt finns det en del kvar att jobba på. Bara 6 av 10 tycker t ex att deras arbetsplats är anpassad för kvinnor idag. En tredjedel uppger att de jobbar med att ta bort machokulturen.  

–Här behöver branschen bli bättre. Vi behöver kompetenser inom många olika områden, allt från tjänstemän inom IT och hållbarhet till yrkesarbetarsidan. Ska vi lyckas fånga dem, måste vi kunna attrahera de som kanske inte i första hand ser byggbranschen som ett givet val. En nyckel för att lyckas med det, är att ännu tydligare synliggöra de olika kompetenser som finns inom branschen idag och även lyfta hur vi bidrar till att bygga vårt samhälle, avslutar Anna Klebe.  

Ramirentrapporten bygger på siffror som Ramirent tagit fram i samarbete med Novus. En enkät har besvarats av 500 byggnadsarbetare, projektledare och arbetsledare inom bygg- och anläggningsbranschen. Rapporten belyser områden som hållbarhet, digitalisering, säkerhet, hälsa, kompetensbehov, jämställdhet och inkludering. Läs hela rapporten på ramirent.se. 

OM RAMIRENT

RAMIRENT AB är marknadsledande inom svensk maskinuthyrning. Ramirent hjälper sina kunder att öka så väl säkerheten som effektiviteten ute på arbetsplatserna. Det gör företaget genom att leverera de bästa maskin- och säkerhetslösningarna med en oslagbar service och kunskap. Kundcenter finns över hela landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Ramirentgruppen har verksamhet i nio länder och tillhör sedan 2019 Loxamkoncernen som är ett av Europas ledande företag inom maskinuthyrningsbranschen och världens fjärde största maskinuthyrningsbolag. Besök oss på www.ramirent.se eller följ oss på Facebook och Linkedin. 

Next article