Skip to main content
Start » News » 5G skapar nya möjligheter för företag
digital säkerhet

5G skapar nya möjligheter för företag

Tärningar med texten 5G.
Tärningar med texten 5G.

Redan i mars 2020 kommer 5G-tekniken finnas tillgänglig och successivt börja nyttjas. På vägen dit moderniseras och effektiviseras också 4G med en fördubbling av kapaciteten i näten.

Läs mer om hur Tele2 bygger ut de svenska näten här.

Antalet uppkopplade enheter ökar lavinartat och under 2020 spås 30 miljoner enheter vara uppkopplade, och behoven av att kunna arbeta varsomhelst närsomhelst bara ökar. Det i sin tur ställer höga krav på dagens telekomleverantörers nätkvalité.

Ett heltäckande och välfungerande nät är viktigast av allt. Man kan utveckla en massa avancerade digitala produkter och tjänster, men utan ett välfungerande nät är de värdelösa, säger Björn Lindberg, ansvarig på mobilnätsutbyggnaden på Tele2.

Behovet av ett välfungerande nät var något som exempelvis Tele2 insåg tidigt och idag når de 99,9 procent av Sveriges befolkning och täcker 90 procent av Sveriges totala yta.

Uppdatering av 4G-näten

I takt med att 4G-näten moderniseras skapas en rejäl kapacitetsförstärkning samtidigt som det tillgängliggör näten för 5G när den tekniken kommer i mars 2020.

Tele2 är en av tre operatörer som fått licenser i det viktiga 700 Mhz bandet som planeras att användas till 5G. I mars planeras även 3,4-3,8 Ghz bandet att auktionernas ut vilket är en förutsättning för 5G i städerna.

5G kommer driva på digitaliseringen ytterligare, vilket framför allt företag kommer ha nytta av då alltfler digitala tjänster ställer höga krav på en ökad kapacitet och snabb responstid, förklarar Björn Lindberg.

För företag kommer kapacitetshöjningen inom 4G, och senare även 5G, att skapa möjligheter för mer avancerade digitala tjänster som självkörande bilar, övervakningssystem och telemedicin till avlägsna delar av landet.

Effektiva system för Internet of Things

Ett annat område som utvecklas explosionsartat är Internet of Things (IoT), man räknar med att miljontals enheter kommer anslutas till internet inom loppet av några år. Det är en ny marknad som till skillnad från traditionella system kommer behöva sända en begränsad mängd data mer eller mindre sällan.

För den marknaden utvecklas Low Power Wide Area (LPWA), en typ av trådlöst telekommunikationsnätverk som är utformat för att möjliggöra överföring av data över långa sträckor med en låg energiförbrukning och till låg kostnad. Det lämpar sig utmärkt för IoT-applikationer som exempelvis sensorer som drivs på ett batteri.

De systemen utnyttjar smalbandsteknik som kan hantera små mängder data och överföra dem dubbelriktat på ett effektivt, säkert och pålitligt sätt, berättar David Bergstedt, Marketing Director, Tele2 IoT.Snabb responstid möjliggör nya tekniker

Den typen av system är inte helt beroende av 5G ännu, men för exempelvis självkörande bilar är den nya teknikens höga kapacitet och snabba responstid helt avgörande.

I ett ”tåg” med självkörande lastbilar måste kommunikationen mellan dem gå snabbt, om exempelvis ett av fordonen behöver bromsa måste signalen till bakomvarande fordon gå på bara millisekunder för annars krockar de, konstaterar David Bergstedt.

Alltså, ett välfungerande 5G nät kommer vara avgörande för den fortsatta digitala revolutionens frammarsch.


Next article