Skip to main content
Start » Molntjänster » WeSafe – en proaktiv partner in i den digitala transformationen
Sponsrad

Många utnyttjar inte kraften i de program de redan betalar för. Ett exempel är molntjänsten Microsoft 365.
– Verktyg för digital transformation finns bokstavligen under händerna, men väldigt lite av funktionaliteten används, säger Robert Veberg på WeSafe.

Microsoft 365 är en molntjänst som används från privatpersoner upp till stora organisationer. Men få drar nytta av potentialen i det de redan betalar för. Ju större organisation, desto större potential.

– Med en kollektiv crash-course i videomöten under pandemin så skulle man ju kunna tro att vi blivit digitala virtuoser. Men så är inte riktigt fallet, säger Robert Veberg, Cloud Advisor Microsoft Modern Workplace på WeSafe. WeSafe specialiserar sig på att hjälpa företag maximera nyttan av sina Microsoft molntjänster och hjälpa dem in i en digital transformation.

WeSafe

Robert Veberg

Cloud Advisor
Microsoft Modern Workplace
WeSafe

Foto: WeSafe

Skrapar bara på ytan

Han menar att det genomsnittliga företaget bara skrapar på ytan när det kommer till det stöd verksamheten skulle kunna få.

Microsoft 365 är en plattform med stora utvecklingsmöjligheter. Lite förenklat skulle man kunna säga att många inte använder plattformen som den är tänkt. Man kanske har byggt teamsstrukturen fel, saknar mallar för team, har bristfälliga processer för livscykeln av ett team och så vidare. Upplevelsen blir dålig både för användare och administratörer.

Den verkliga styrkan uppnår man när man låter Microsoft 365 stödja befintliga rutiner och processer som finns i företaget. Robert Veberg upplever att allt fler företag insett att Microsoft 365 är ett ekosystem av applikationer som stödjer varandra. De kan i många fall vara ett alternativ till andra fristående specialiserade programvaror.

Unikt koncept

Här menar han att WeSafe har ett unikt koncept att lyssna, förstå och vara proaktiva med hur ekosystemet Microsoft 365 kan ta företag vidare.

– Vi börjar oftast med en förutsättningslös workshop. Där börjar vi med att pedagogiskt gå igenom de grundfunktioner som finns för att samarbeta effektivt i Microsoft 365-miljön. Det ger nästan alltid ganska stora aha-upplevelser.

Alla organisationer är unika. Han är noga med att understryka att de största utmaningarna med digital transformation är de pedagogiska,
att tänka om.

– Till exempel att förstå att flera personer kan vara inne och redigera i ett dokument samtidigt. Eller möjligheter att bygga intranät inom Microsoft 365 eller effektivare hantera processtyrda rutiner som kanske ligger utspridda på enskilda personer.

Smartare arbetssätt

Pandemin har drivit på behovet av verktyg för att hantera och skapa sammanhållning på hybridarbetsplatser.

– Microsoft Viva – Microsofts nya medarbetaplattform – är framtagen för att tillgodose dessa behov. Viva fokuserar på medarbetarnas upplevelse. Den höjer varje medarbetares upplevelse; hur de engagerar sig, hittar kunskap, lär sig och arbetar. Viva hjälper hela organisationen att växa genom att höja produktiviteten och stödja folks välbefinnande säger han.

Men det kanske mest spännande är att WeSafe kan finnas i bakgrunden. Analysera vad som kan förbättras gällande internkommunikation. Men även att säkerställa att infrastrukturen är säker och uppdaterad. WeSafe övervakar, får larm och åtgärdar hot såsom virus, phishing och ransomware. Kort sagt kontinuerlig utveckling av kundernas Microsoft 365-miljö. Av den anledningen benämner WeSafe detta koncept ”M365 Evergreen”.

– I vårt koncept ansvarar vi för att våra kunders IT fungerar, skapar produktivitet, är säker och att man arbetar på rätt sätt. Detta gör oss till en proaktiv partner där vi hjälper våra kunder att använda Microsoft 365-plattformen på ett effektivt och säkert sätt, avslutar Robert Veberg.

Next article