Skip to main content
Start » Molntjänster » Svenska företag måste accelerera sin digitalisering
Sponsrad

Ska vi som land fortsatt vara i framkant, behöver vi modernisera IT-landskapet. Företag behöver ta en tydlig ställning om de vill vara en del av framtidens digitala affärsmodeller. Men för att transformera sig behövs modet och kunskapen för att bli en modern organisation.

Patrik Björkdahl är IT-strateg på Mojodoo och är säker på att om företag ska hänga med i utvecklingen och vara i framkant, så är första steget att flytta upp sin IT-miljö i molnet.

Samtidigt vill vi avdramatisera begreppet ”moln” och istället fokusera på ekosystemet av redan färdiga tjänster som finns tillgängligt. Det är dags för Sverige att ta på sig ledartröjan igen när det kommer till digitalisering och inte bara prata om det. Flera företag tror att molnlösningar och en digital omställning är ett för stort steg och nöjer sig tyvärr med ineffektiva och gamla lösningar.

Förändring måste gå från ord till handling

Mojodoo är en Microsoft-partner från Göteborg som fokuserar på digital modernisering, transformation och strategier baserade på Microsofts molnekosystem. Trots deras passion kring tekniken och dess möjligheter, handlar det alltid i slutändan om verksamhetsnyttan och människorna på företagen.

För att svenska företag ska vara motståndskraftiga krävs en acceleration inom innovation. Men för att åstadkomma det behöver många företags IT-organisationer rustas upp kompetensmässigt. Både i sättet de själva arbetar, men också med vilka typer av partners och leverantörer de jobbar med.

– IT-organisationerna måste verkligen stötta företagets digitala omställning, säger Erik Brügge, en av grundarna på Mojodoo.

– IT-chefer måste våga ta ledningen. Men ett företag behöver inte lösa alla frågor kring molnet direkt, utan det viktiga är att man sakta men säkert tar de första stegen i rätt riktning, fortsätter Erik Brügge.

Förändring är jobbigt, och med molnet är det en konstant förändring organisationer kommer behöva rusta sig för. Digital innovation är synonymt med molnet. Det går inte att ducka för att den kraft, innovation och säkerhet vi kommer behöva för att lösa våra framtida utmaningar enbart kommer kunna skapas på ett effektivt sätt via molnlösningar, menar Patrik Björkdahl.

Våga ta första innovationssteget

Enligt Mojodoo behöver fokus flyttas från diskussioner om själva leveransmodellen ”moln”, som många tenderar att fastna i. Istället borde förändringen starta aktivt genom att nyfiket, snabbfotat och lärande utforska vad effekten blir för kärnverksamheten.

Om ny teknik nyttjas på ett kreativt sätt, så blir det till fördel istället för tvärtom. Det är när vi ser att företaget har den digitala mognadsgraden och viljan till förändring som vi tillsammans kan säkerställa en lyckad molntransformation.

Du behöver inte göra det ensam

När det kommer till Mojodoos egna kunder så vill de hjälpa organisationer att agera istället för att diskutera. Här börjar det med att få med alla i samma riktning när det gäller kulturen, kompetensen och viljan.

– Det avgörande är att vi inte direkt hoppar in i teknikdiskussionen, utan först säkerställer att det finns en gemensam drivkraft och målbild runt de nyttoeffekter molntransformationen skapar, efter det tar vi tag i det tekniska förändringsarbetet, avslutar Patrik Björkdahl.

Hur Mojodoo kan hjälpa företag i tre olika faser:

  1. Vi säkerställer en lyckad molntransformation till Azure genom att bygga en detaljerad strategi och plan för hur och i vilken ordning befintlig IT-miljö ska moderniseras.
  2. Våra specialister etablerar den nya effektiva hemvisten i molnet enligt best practice och migrerar samt optimerar iterativt lokala system och lösningar till Azure.
  3. Via ett agilt och modernt samarbete utvecklar vi nya innovativa lösningar baserat på kraften och möjligheterna i Azure, allt med mål att skapa verksamhetsnytta och konkurrensfördelar.
Next article