Skip to main content
Start » Molntjänster » Välj en framtidssäkrad molnpartner som ger er verksamhet utrymme att utvecklas
Vägen till molnet

Välj en framtidssäkrad molnpartner som ger er verksamhet utrymme att utvecklas

jordglob
I samarbete med: Binero
Foto: Unsplash
jordglob
I samarbete med: Binero
Foto: Unsplash

Molnbaserade IT-lösningar ger företag tillgång till modern teknik som kan stärka innovationskraften och höja servicenivån gentemot slutkund. Enligt en rapport kan molntjänster stå för uppemot 70 procent av alla infrastrukturinvesteringar i Sverige 2022. En avgörande framgångsfaktor på molnresan är att välja en framtidssäkrad och hållbar molntjänstleverantör.

Vanliga farhågor bland organisationer som ännu inte tagit steget ut i molnet rör säkerhet, regelefterlevnad och kostnadskontroll. Somliga moln-tjänster tar betalt varje gång kunden vill ladda upp eller ner data, eller debiterar i efterhand för trafikkostnader som är svåra att förutse och blir kostsamt i längden. Välj i stället en leverantör med transparent och kundorienterad prismodell, säger Charlotte Darth, vd på Binero, en svensk molntjänst- och infrastrukturleverantör med eget datacenter i Stockholm.

charlotte binero vd

Charlotte Darth

Vd Binero

Foto: Binero

– Vad gäller säkerheten så är de flesta verksamheter faktiskt säkrare i molnet, än i det typiska lokala datacentret. Professionella molnleverantörer har kompetens och processer på plats för att se till att säkerhetsbrister åtgärdas proaktivt, fortsätter Charlotte Darth.

Moderna leverantörer erbjuder flexibilitet och öppna standarder

Behov och förutsättningar att nyttja molntjänster påverkas av lagar och bestämmelser, befintlig IT-miljö och resurser, samt förväntningar från kunder, konsumenter och medborgare vad gäller tjänste- och produktportföljens utveckling.

– Det finns inget enkelt svar på vilken molnmix som är bäst, eller om man bör genomgå en total eller gradvis överflyttning till molnet. I det här sammanhanget gäller definitivt inte ”One size fits all” utan kundnära samarbete för att hitta bästa vägen, säger Charlotte Darth.

Hon betonar vikten av att välja en leverantör som erbjuder skalbar infrastruktur baserad på öppna standarder och moderna avtal.

– Det är viktigt att välja en partner som inte låser in kunderna varken i tekniken eller i långa avtal. En modern leverantör erbjuder sina kunder flexibiliteten att kunna byta såväl samarbetspartner som IT-arkitektur om de inte är nöjda, säger Charlotte Darth.

Colocation ger klimat-, kostnads- och skalfördelar

Hennes råd till företag som ännu inte påbörjat sin molnresa är att våga ta steget, på ett område som kan generera innovationskraft och stärka erbjudandet till slutkund. För vissa företag kan en kompletterande colocationlösning vara helt rätt när de tar sitt första steg in i molnet.

– Colocation är, jämfört med drift i eget datacenter, ett säkerhetsmässigt bättre sätt att köpa IT för verksamheter som av olika skäl inte kan eller bör flytta allt till molnet direkt. Med en modern partner flyttar ni in i ett stabilt, säkert och fullt uppkopplat digitalt ekosystem, där verksamheten kan fortsätta utvecklas. Dessutom minskas klimatavtrycket rejält, om ni ställer rätt krav i utvärderingen. Den nya tidens datacenter byggs för klimatneutral och nästintill klimatpositiv lagring och hantering av data, säger Charlotte Darth.

Molntjänster – en svensk basindustri på frammarsch

– Många svenska organisationer har hittills valt att anlita någon av de stora globala molntjänstleverantörerna, mycket därför att det inte har funnits fullgoda alternativ. Idag finns det svenska molntjänstleverantörer som förser Sverige och övriga Europa med konkurrenskraftiga tjänster. Mitt råd till organisationer är därför att överväga en svensk molntjänst i molnmixen. På grund av klimatfrågan, regulatorisk efterlevnad, men också för att stötta denna framväxande svenska basindustri, avslutar Charlotte Darth.

Läs mer här.

Next article