Skip to main content
Start » Molntjänster » Att anamma molnet är ett måste för framåtskridande företag
Sponsrad

Att flytta upp merparten av verksamheten till molnet borde vara givet för moderna organisationer idag. Men det innebär samtidigt en utmaning och förflyttningen måste ske stegvis.

I första läget måste verksamheten som ska göra en molnresa förstå att arbetssättet för användarna kommer förändras markant. Har man jobbat länge i ett gammalt system kan förändringen lätt bli förvirrade.

– Det är fullt förståeligt. Därför måste vi som leverantör vara lyhörda när de nya digitala verktygen ska integreras. Ta reda på vilken förmåga verksamheten har att använda verktygen på, säger Mikael Roos CAM Business Transformation på AddPro.

Guida kunderna

AddPro hjälper sina kunder under hela resan när de vill flytta verksamheten till molnet.

– Resan till molnet börjar oftast med samarbetsverktygen i det publika molnet. De ligger närmast till hands, är naturligast och enklast för våra kunder. Vi vill också agera guide och se specifikt vad som kan flyttas och inte. Ett ytterligare steg är att hitta rätt kombinationer av licenser, vilket kan spara in väldigt mycket pengar för företaget, säger Mikael Roos.

Stöttning och nya möjligheter

För att effektiviteten i verksamheten inte ska gå förlorad, så måste IT-partnern jobba med förändringsledningen. Detta för att stötta och se nya möjligheter. Ett exempel är att verkligen använda Microsoft 365 som det är tänkt och jobba mer online-baserat, menar Mikael Roos.

– Stora möjligheter finns också med molnplattformen Azure som kan vara en del av strategin för hur vi lagrar filer och arkiverar. Azure Data Factory kan hjälpa till att filtrera, rensa upp och assistera befintliga data i våra system.

– Användandet av det effektiva datasystemet Power BI kan till exempel ge ett helt annat underlag för datadrivna beslut än vad företaget hade tidigare menar Paul Mickelsson, CAM Infrastructure på AddPro.

Säkerhet – komplicerad, men nödvändig

Säkerheten är en av de viktigaste aspekterna för verksamheter när de ska flytta sin IT-miljö till molnet. Säkerhetsmöjligheterna är många och verktygen är mer kompetenta. Samtidigt är de mer komplicerade, menar Thomas Öberg, CAM Cybersecurity på AddPro.

– Verksamheter ska vara beredda på att om att när man lägger sin arbetsbelastning i molnet, så bildas det automatiskt en attackyta. Verksamheten blir exponerad, samtidigt som insynen är mindre. Därför menar vi att zero trust-konceptet och att utgå från att du sitter i en osäker IT-miljö, ett måste för företag. Det första steget i konceptet är att skydda identiteterna och åtkomsten. Det vill säga att data i det publika molnet är så säker som möjligt.

Paul Mickelsson, Mikael Roos och Thomas Öberg.

Användaren är avgörande

Den vanligaste attackytan mot användare idag är phishing, det vill säga ett sätt att ”fiska” efter personlig och känslig information som lösenord eller kortnummer. Man kan köpa skyddslösningar och få information från IT-bolag, men i slutändan är det användarens erfarenhet som är avgörande, säger Thomas Öberg.

– Vi har märkt att offentliga organisationer som kommuner, landsting och myndigheter har haft mycket bekymmer med att flytta sin IT-miljö. I samband med den aktuella konflikten mellan Ryssland och Ukraina har man dessutom uppmärksammat sårbarheten ur ett samhällsperspektiv. Därför jobbar vi med flera aktörer på marknaden för att komma till rätta med den förhöjda osäkerheten.

Se helheten

Verksamheter bör alltså se till helheten och komplexiteten i alla delarna och inte bara genomföra en dataflytt till Office 365 eller Azure. Den riktiga omvandlingen sker i och med synergieffekten mellan verksamhetens olika delar, menar Paul Mickelsson.

– Ta stöd och råd från en kompetent IT-partner redan från början. Du ska också ha en strategi innan molnresan börjar, där förflyttningen måste ske stegvis. Annars kan förflyttningen bli onödigt avancerad.

Next article