Skip to main content
Start » Molntjänster » Vägen till ett smartare och mer hållbart Sverige går via molnet
Vägen till molnet

Vägen till ett smartare och mer hållbart Sverige går via molnet

molntjänster vägen till molnet
molntjänster vägen till molnet
Foto: Pexels

Sverige har under de senaste hundra åren varit en framgångsrik industrination, vars välstånd grundlagts genom samarbete mellan näringsliv, forskning och offentlig sektor. Nu står vi mitt i en stark strukturomvandling där tjänstesamhället vidareutvecklas med hjälp av ny digital teknik, vilket gör det möjligt att nyttja digitaliseringens kraft i samhället som helhet. I denna utveckling har molntjänster en given plats.

åsa zetterberg

Åsa Zetterberg

Förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen

Foto: Daniel Roos

Idag hänger människor och verksamheter alltmer ihop i ekosystem. Företag, organisationer, det offentliga och individer skördar stora vinster genom att specialisera sig och nyttja varandras expertis. Genom specialisering, tillit och samverkan lyfter vi varandra och skapar större värden. Det är också en viktig anledning till Sveriges stolta historia som ledande innovationsland med en av världens högsta andel sökta patent.

Rätt satsningar banar väg för en världsledande techsektor

Men vi behöver lyfta oss ytterligare och satsa än mer på vår digitala mognad, på ökad användning av innovativa lösningar och en väl utbyggd digital infrastruktur. Här finns ett delat ansvar att ta, för jag menar att det finns betydligt mer att hämta när det gäller Sverige som digitalt föregångsland.

Inom flera områden har vi tyvärr tappat vår tätposition. Vi är till exempel sena på bollen när det gäller 5G och vi behöver investera i digital kompetensutveckling.

Med rätt satsningar från såväl regering som företag och offentliga organisationer banar vi väg för en världsledande techsektor i Sverige – som är en avgörande förutsättning för vårt välstånd, konkurrenskraft och klimatanpassning.

Coronakrisen har visat vilken nytta och potential det finns att hämta i den digitala omställningen. Tidigare undersökningar har visat att digitalt mogna företag är mer produktiva och har högre lönsamhet, vilket är än mer påtagligt idag. En hög digital mognad bidrar inte bara till den egna framgången utan också till hela Sveriges förmåga att resa sig ur coronakrisen och ta sig an de samhällsutmaningar som finns.

Ta tillvara på potentialen i digital teknik

En snabb och effektiv väg till att digitalisera sin verksamhet är för många via molntjänster. De har fördelen att man bara betalar för kapaciteten som nyttjas och att man kan minska sina kostnader för IT-utrustning, säkerhetslösningar och specialutbildad personal. Därför har organisationer med ambitioner om att vara ledande och framtidsorienterade ofta en hög molntjänstmognad.

För mig är det egentligen otroligt att få uppleva denna tid då så stora teknologiska språng sker. Genom att ta vara på all den potential som finns i digital teknik kan vi med hjälp av nya innovationer, affärsmöjligheter och smarta lösningar skapa ett mer hållbart och välfungerande samhälle – och vägen dit går via molnet. 

Next article