Skip to main content
Start » Molntjänster » Nästa generations IT-tjänster för bank- & finanssektorn är här 
Sponsrad

För att hålla jämna steg med marknadens efterfrågan behöver hela bank- och finanssektorn ständigt vara på tårna. Det gäller att kunna agera snabbt vid behov – något som gamla IT-system ofta sätter stopp för. Det menar Arto Sorvoja, Senior Partner på Samlink, som är en del av Kyndryl – världens största bolag för IT-infrastrukturtjänster.

Ett ökat behov av en snabb modernisering inom bank- och finanssektorn har fått många aktörer att leta efter nya moderna IT-lösningar. Trots att de traditionella stordatormiljöerna har banat vägen för dagens system, finns det tydliga begränsningar.

För att upprätthålla effektivitet och möta krav på ökad flexibilitet krävs oftast omfattande modernisering samt anpassning till respektive bolags övergripande molnstrategi.

För att tackla utmaningen har strategin inom branschen länge varit att byta ut hela banksystemet på en gång.

– Men det är för komplext, för svårt och tar för lång tid. När man väl är klar ser världen redan annorlunda ut. 

Därför är det inte vettigt att fortsätta med det, säger Arto Sorvoja, som lyfter den hybrida modell som Kyndryl/Samlink förespråkar, vilken innebär att ha rätt workload på rätt ställe, både ur ett kostnads och effektivitetsperspektiv samt för att säkerställa efterlevnad av regulatoriska krav.

Arto Sorvoja

Senior Partner, Samlink

Foto: Privat

– Faktorer som krig, höga energipriser och en skenande inflation påverkar även den digitala omställningen, menar Arto Sorvoja och syftar främst på att framtiden är oviss.

Inkrementell modernisering med direkt värde samtidigt som du minimerar riskerna

– Man måste angripa utvecklingen på ett helt annat sätt. Vi kallar det en progressiv inkrementell modernisering, där man istället moderniserar en del av verksamheten i taget, och börjar med den viktigaste delen.

När man är klar går man vidare till nästa del av verksamheten, och så vidare. Ett tillvägagångssätt som skapar trygghet för samhällsviktiga aktörer som till exempel banker.

– På det sättet skapar du ett direkt värde, snabbt ROI, samtidigt som du minimerar riskerna, säger Arto Sorvoja.

Strategiskt samarbete mellan Samlink och Aura

Med molnet kommer många fördelar. Det är enklare att integrera med andra ekosystem, och ger kunderna möjligheten att vara skalbara på en helt ny nivå.

Genom ett strategiskt samarbete har Samlink och Aura Cloud tagit fram en gemensam lösning som förenklar en progressiv inkrementell modernisering, vilket gör det möjligt att flytta bankerna, helt eller delvis, till molnet på ett lönsamt, flexibelt och kontrollerat sätt.

Med erfarenhet och infrastruktur från Samlink och Kyndryl, tillsammans med en modern hyperflexibel bankplattform från Aura Cloud, är målet att erbjuda marknaden en unik lösning. Kyndryl, som är ett globalt bolag med  bred erfarenhet av att jobba med världsledande banker, är en viktig komponent i samarbetet.

– Allt det här tillsammans leder till en helt annan kostnadsbild. Bankerna sparar pengar och kan lägga resurser på innovation och förbättra kundupplevelsen utan att behöva tumma på säkerheten, säger Tobias Hertzman på fintechbolaget Aura Cloud.

– Samlink och Aura Cloud är en stark match som kompletterar varandra perfekt. Samlinks kompletta utbud av tjänster, operativt stöd och expertis i kombination bankplattformens imponerande funktionalitet från Aura Cloud skapar ett unikt erbjudande med stora driftsfördelar för banker som flyttar bort från gamla äldre system för att förbli konkurrenskraftiga.

De första reaktionerna från kunder och potentiella kunder i Finland och Sverige har varit väldigt entusiastiska, berättar Tommi Lassila på Aura Cloud.

– Det här är en fantastisk nyhet för hela bank- och finanssektorn.

OM SAMARBETET

Samarbetet mellan Aura Cloud och Samlink länkar samman det bästa av två världar. Det finska bolaget Samlink är en del av Kyndryl, världens största bolag för IT-infrastrukturtjänster.

Next article