Skip to main content
Start » Molntjänster » Uttrycket “Get your data act together” högaktuellt inom molntjänster
Vägen till molnet

Uttrycket “Get your data act together” högaktuellt inom molntjänster

Foto: Shutterstock

Data har aldrig varit så betydelsefullt för företag och offentlig sektor som det är idag. Samtidigt talar allt för att vikten av data bara kommer att öka. 

Data och användning av data är starkt kopplad till konkurrenskraft, ökat värde i produkter och möjligheten att skapa en hållbar och resilient samhällsutveckling. Så det gamla uttrycket ”Get your data act together” är högaktuellt. Speciellt i ljuset av att EU nu kommer med ett helt batteri av ”Acts”. Inom en snar framtid blir dessa europeiska förordningar som kommer påverka oss alla. GDPR kan upplevas som en västanfläkt när bland annat AI Act, Cyber Security Act, Data Act och Data Governance Act skall implementeras. Flera av dessa bestämmelser är dessutom kopplade till krav på certifiering av produkter och tjänster. Intentionerna från EU är goda – att se data som en resurs som flera skall få tillgång till. Utmaningen är att påverkan på enskilda företag kan bli väldigt stor.

Per Olof Sjöberg

Affärs-och innovations-områdeschef, RISE

Foto: RISE

Lagstiftning som krockar

Det finns också några mörka moln runt dataplattformar och bearbetning av data. När EU:s lagstiftning som GDPR inte rimmar med amerikansk lagstiftning, FISA, uppstår utmaningar. Trots försäkringar att amerikanska myndigheters rätt att ta del av europeisk individbaserad data inte kommer missbrukas är detta ännu inte prövat juridiskt. Det har lett svenska myndigheter till att söka sig till europeiska alternativ för att få full kontroll på sin data. Sådana finns idag, men inte riktigt på samma nivå i antal och kvalitet på tjänster. Men på sikt kan dessa utgöra fullvärdiga lösningar. Interoperabilitet och portabilitet är andra viktiga aspekter på plattformsutvecklingen. Interoperabilitet mellan oberoende implementeringar, portabilitet med möjlighet att lyfta hela sin dataanvändning till en annan plattform. Både näringslivet och offentlig sektor bör därför ställa krav på öppna standarder och open source-programvaror.

Sverige behöver vara aktiva

EU jobbar för ett Europa som både är effektivare i utbyte av data och som bygger tjänster kring data. För att påverka utvecklingen är det därför viktigt att Sverige som nation, svenska företag och svensk offentlig sektor är aktiva i arbetet och deltar i industriallianser och nätverk.

För ett så viktigt område som data och databearbetning borde Sverige i samverkan mellan industrin, offentlig sektor, akademi och forskningsinstitut ta fram en svensk agenda för området data, edge och cloud. Rätt utförd skulle en sådan strategi inte bara stärka näringslivets konkurrenskraft och den offentliga sektorns effektivitet, den skulle också stärka Sveriges position på området inom EU.

Next article