Skip to main content
Start » Molntjänster » TRR om sin digitala transformation: ”Idag är det ingen fråga om att välja, idag är det molnet som gäller”
Sponsrad

Från IBM AS/400 datorer, gamla monolitsystem och eget datacenter till en fullständig digital transformation i molnet för att möta framtiden och ett utökat uppdrag.
– För oss var molntjänster och ett väletablerat partnerskap det enda alternativet för att lyckas, säger Anna Berggren, CIO på TRR.

Omkring 950 000 av Sveriges tjänstemän inom det privata näringslivet har en extra trygghet via sina anställningar. De är kopplade till omställningsorganisationen TRR – det som förut kallades Trygghetsrådet – där de kan få stöd om de skulle bli av med sina jobb. TRR är en stiftelse som blev initierad 1974 av Svenskt Näringsliv och fackförbunden inom PTK.
– TRRs digitala transformation började på allvar 2018. Självfallet var tekniken ett huvudfokus för mig även om jag varit pådrivande i transformationens alla viktiga perspektiv. Vi har gått ifrån ett eget datacenter och avvecklat teknisk skuld till att upprätta en ny modern arkitektur och infrastruktur på mindre än fyra år. En relativt komplicerad förändringsresa som också kräver en förståelse från allt från medarbetare till styrelse, vilket vi har haft längs resan, säger Anna Berggren, CIO på TRR.

Anna Berggren

CIO
TRR

Foto: Peter Knutsson

Erfaren partner viktig


Relativt tidigt i projektet kom Asurgent in som partner. En erfaren aktör på migeringsprocesser till Microsofts molntjänster och som blivit utsedd till Microsoft Partner of the Year 2021.
– För TRR handlade det kortfattat om att helt transformera sin IT-miljö till molnets intelligenta tjänster och få molnmiljön övervakad för att kunna hantera framtidens behov, säger Stephan Andersson, vd för Asurgent.

Stephan Andersson

Grundare & Vd

Foto: Peter Knutsson


En sak TRR hade lärt sig var att ingen ny ”teknikskuld” fick skapas. Alla applikationer skulle kunna dra full nytta av molnplattformen Azure från dag ett. Här var partnerskapet med Asurgent viktigt.
– Till exempel skrotade man HR-systemet och ett mycket gammalt intranät till förmån för en Microsoftlösning. Parallellt byggdes trr.se och våra tjänster om från grunden.

– Vår flytt till molnet var enligt filosofin ”allt eller inget”. Visst är det så att man i vissa lägen kan ta saker i etapper. Flytta befintliga servrar och applikationer till någon slags molnlösning och vinna vissa fördelar utan större anpassningar. Alternativt nöja sig med något slags ”hybridläge”. Men om man vill vara säker på att få en konkret affärsnytta behöver man lyfta tekniken till och vara helt anpassad för molnplattformen, säger Anna Berggren.

Inte bara teknik


Hon menar att ett projekt av denna typ inte bara handlar om teknik. Det är det enkla. En betydligt större utmaning är att hantera företagskultur, invanda arbetssätt och intern kommunikation med medarbetare längs hela förändringsprocessen.
– Framgångsreceptet var dels att Asurgent från dag ett förstod vart vi ville nå. Och dels att vi valde partnerskap framför sedvanligt ramavtal. En samarbetsform – i vårt fall – utan traditionellt synsätt på kund och leverantör, säger Anna Berggren.
Stephan Andersson menar att flytten till molnet ger så många fler fördelar än ekonomiska. Man behöver fatta beslut baserat på det värde som molnet ger och se en helhet.
– Ökad säkerhet, större flexibilitet, ett enormt mycket större utbud av tjänster som snabbar upp digitalisering och stärker en verksamhets konkurrenskraft. Vissa saker är svåra att jämföra i ett excelark helt enkelt.

Mer kan automatiseras


Han menar att lyfta från marken till en molnlösning som Azure är som att kliva på ett tåg som är i rörelse. Man drar omedelbart nytta av den senaste tekniken som både ur ett säkerhets- och ett funktionsperspektiv ständigt är uppdaterad.
– När det gäller övervakning av drift och säkerhet så kan mycket automatiseras i en högre utsträckning än i ett digitalt lapptäcke på marken.
– Till exempel i våra egenutvecklade tjänster CloudOps och CloudOps Security som i kombination med vår 24/7 operations med expertis på Azure-miljöer ger helt andra möjligheter och fördelar jämfört med markens motsvarigheter.

Viktigt att jämföra rätt


Han menar att ovanstående ska jämföras med traditionella driftstjänster. Att själv sköta drift, uppdateringar, vara fast i personberoenden, vara i fas inom cybersäkerhet med mera.
Anna Berggren, menar att partnerskapet med Asurgent och valet att ta hela steget från traditionell IT-drift till en fullständig molnlösning lönat sig.
– Vi ligger rätt i tiden då vi har en modern, integrerad och helt skalbar IT-miljö som lika mycket stöder våra medarbetare i fysiska möten med klienter och kunder som på distans.

Next article