Skip to main content
Start » Molntjänster » Tjänst med realtidsdata minskar kreditförluster och bekämpar överskuldsättning
Sponsrad

I den snabbrörliga kreditvärlden hamnar enskilda individer allt lättare i överskuldsättning. Parallellt drabbas seriösa långivare av kreditförluster. Båda trenderna förstärks av att kreditinformation kan vara upp till 30 dagar gammal. Aura Cloud och CredPoint har tillsammans skapat en tjänst för kreditgivare med realtidsdata från banker.   

Utvecklingen av tjänster i digitala kanaler har skapat stora möjligheter till e-handel för konsumenter. Men även teknikutvecklingen kan ha baksidor. Konsumtion med hjälp av snabba lån från flera samtidiga kreditgivare har lett till att ett ökande antal individer hamnat i allvarliga lånefällor. I förlängningen riskerar det bli en samhällsfara, öka bankers kreditförluster och försämra lånevillkor för skötsamma bankkunder.

Kreditgivarna har samtidigt lagstiftarnas ögon på sig. Regeringen tillsatte i höstas en utredning om överskuldsättning och man menar sig inte vara främmande för ett nationellt skuldregister.

-CredPoint identifierade tidigt de utmaningar seriösa kreditgivare har för att kunna fatta korrekta kreditbeslut på individnivå, säger Ivo Leszczynski, CTO på CredPoint. Därför föddes tanken om en tjänst där branschen samarbetar.

Tobias Hertzman & Ivo Leszczynski,
Foto: Maria Adelsköld

Snabbare än SMS-lån

Frågan var bara att hur CredPoint skulle kunna bygga en träffsäker informationsdelningstjänst som bokstavligen är snabbare än snabba krediter?

För att kunna förverkliga visionen med en realtidstjänst ingick CredPoint tidigt ett strategiskt partnerskap med Aura Cloud. Syftet med detta var att få hjälp med att utveckla och förvalta den tekniska plattformen.

-Aura Cloud är en erfaren systemintegratör av Microsoftprodukter med en rad stora projekt djupt inne i bank- och finansvärlden. För oss var de ett självklart val för att hjälpa banker att ansluta sig, säger Ivo Leszczynski.

Ett absolut krav var att lösningen för det första måste vara mycket snabb. Den måste bygga på att data till en enskild personsökning levereras i realtid direkt inifrån vart och ett av de anslutna bankers system. Från varje banks låneavdelning.

-Det var viktigt att inte fastna i en lösning med en gigantisk kreditdatabas. Data skulle istället sammanställas i det ögonblick en sökning görs för att på så sätt säkerställa att informationen alltid är den senaste, säger Tobias Hertzman, försäljningsdirektör Norden på Aura Cloud.

För det andra skulle lösningen bygga på en molnplattform. Detta för att förenkla utveckling och uppnå både kostnadseffektivitet och skalbarhet.

-Redan tidigt i projektet presenterade vi vår idé för presumtiva kunder. Banker och finansinstitut som samarbetar med ledande e-handelsplattformar. Samtalen utmynnade i att Microsoft Azure skulle vara en passande molnplattform för de flesta.

Lösningen förenklar för banker

Ivo Leszczynski och Tobias Hertzman menar att många banker har ett historiskt arv av gamla komplexa tekniska system. CredPoints lösning designades för att göra det så enkelt som möjligt för banker att ansluta sig och leverera realtidsdata.

-Brist på realtidsdata har legat som en blöt filt över långivare. Vi ville lyfta bort detta hinder, förklarar Ivo Leszczynski.

Båda menar att alla iblandade parter redan från början såg CredPoints lösning som ett komplement till de etablerade detaljerade kreditupplysningstjänsterna. Men till en bråkdel av kostnaden.

-Vi erbjuder kunderna en mycket snabb ”pre-scoring” samt ytterligare en sökning på samma individ precis innan en eventuell låneutbetalning genomförs.

Snart i skarp drift

Och intresset har varit stort bland kreditgivare. Tjänstens träffsäkerhet ökar i takt med de volymer som anslutna aktörer bidrar med.

-Vi befinner oss i en intensiv testfas med ett par större aktörer och planen är att lansera tjänsten skarpt senare i år, säger Tobias Hertzman.

Men det stannar inte där. Båda tror att denna modell för att dela realtidsdata kan appliceras på andra utmaningar i samhället.

-Ett konkret exempel skulle vara att låta myndigheter som Polis, EBM, Skatteverket och Försäkringskassan dela eller ta del av realtidsdata, för att lättare upptäcka fusk och misstänkt brottslig verksamhet.

Next article