Skip to main content
Start » Molntjänster » Sant eller falskt? Teknik för att stärka vår demokrati
Vägen till molnet

Sant eller falskt? Teknik för att stärka vår demokrati

Söndagen den 11:e September 2022 är det riksdagsval i Sverige. Under det senaste decenniet har olika typer av påverkanskampanjer vid demokratiska val blivit vanligare över världen. Det kan röra sig om rena hackerattacker eller så kallade ”trollfabriker”, där man försöker påverka den allmänna opinionen via vilseledande påståenden eller genom falska konton på sociala media som sprider desinformation och propaganda. Syftet kan vara flera. Det kan handla om att skapa oro, splittring, polarisering eller att påverka en valutgång i önskad riktning.

Påverkanskampanjer kräver kunskap

I grunden är dessa metoder ett hot mot demokratin om de påverkar vårt samhälle baserat på falska fakta, intrång och datastölder. Dessa typer av påverkanskampanjer är i särskilt fokus under demokratiska valperioder när effekten blir som störst. Hotbilden mot de som representerar politiska partier på olika sätt, politiker, journalister och valarbetare ökar och därför behöver deras IT-system starkare skydd mot intrång.
Som ett av världens ledande IT-företag vill Microsoft bidra till en säker cybermiljö och har runt 8 500 personer som arbetar med cybersäkerhetsfrågor på olika sätt. Ett exempel är Microsoft Digital Crimes Unit, DCU, som är en avdelning dedikerad till att både kartlägga och aktivt agera mot cyberhot. Särskilda säkerhetsteam på Microsoft följer och kartlägger idag många av de statsunderstödda grupper som attackerar IT system med syfte att påverka demokratiska länder.

Daniel Akenine

National Technology
Officer
Microsoft

Tobias Ohls

Vad gör Microsoft för att hjälpa till med att skydda svenska val?

I Sverige deltar Microsoft i flera projekt i kampen mot påverkanskampanjer i samarbete med myndigheter som Myndigheten för Psykologiskt försvar och MSB. Svenska staten har även ett etablerat säkerhetssamarbete, Government Security Program, som delar kunskap om de hotbilder och signaler som Microsoft upptäcker. Några säkerhetsmyndigheter har även särskilda kanaler för att signalera identifierade desinformationskampanjer på Microsofts plattformar.
För särskilt utsatta personer som politiker, människorättskämpar och valarbetare så erbjuder Microsoft också ett gratis program under namnet AccountGuard. Det kan röra sig som förstärkt skydd mot identitetsstölder tillsammans med svenska Yubico, som skänkt 25 000 hårvarunycklar till programmet, eller utbildning i hur man skyddar sig mot typiska cyberattacker. Microsoft övervakar dessa typer av konton särskilt och varnar när vi ser försök till intrång från statsunderstödda hackergrupper vi följer. Idag skyddar AccountGuard cirka 100 000 särskilt utsatta konton och individer.
Utmaningen för de som arbetar med information i demokratiska val är dels att ha tillgång till säkerhetsexperter med tillräcklig kompetens, dels kan tekniska skydd vara kostsamma. AccountGuard adresserar båda dessa utmaningar.

Förstå din egen roll

Hot mot demokratiska processer har blivit en kritisk fråga. För att skydda våra val så att de är öppna och rättvisa så behöver alla involverade aktörer samarbeta. Oberoende om det handlar om att öka din egen kompetens eller om det handlar om plattform- eller teknikleverantörer.

Next article