Skip to main content
Start » Molntjänster » Multicloud by Design – Förutsättning för lyckad molnresa
Sponsrad

Skräddarsydda multicloudlösningar som passar den egna verksamhetens mål och behov medför många fördelar – och underlättar ofta den digitala transformationen. Därför blir Multicloud by Design allt viktigare, menar Hanna Widenberg, Presale leader på Dell Technologies.

Men det gäller att det finns en tydlig strategi, säger Hanna Widenberg. Hon lyfter fram konsekvenser som högre driftkostnader och sämre säkerhet vid en molnmiljö som inte är kontrollerad.

– För tio år sedan pratade man mycket om silos inom bolag, man hade olika IT-strukturer beroende på vilken affärsenhet man tillhörde. Även om silos delvis har flyttat in i molnet idag så finns de kvar med samma nackdelar som tidigare, säger Hanna Widenberg.

Det är framförallt problem med inlåst data, skenande driftkostnader och begränsade möjligheter till transformation enligt ens behov som kommer på tal när Dell pratar med sina kunder om deras moln-situation.

– Den som har gjort ett antal aktiva val för att få bättre kontroll över den utspridda IT-miljön får flera fördelar. Bland annat kan man använda olika molns unika fördelar, utan onödiga extra kostnader kring till exempel flytt av data, säger Hanna Widenberg.

Multicloud by design skapar möjligheter

Genom att kombinera flera molntjänster med smarta infrastrukturlösningar i datacenter och edge går det att skapa en miljö som bidrar till både kostnadsbesparingar och effektivisering.

Fördelen med publika moln är bland annat tillgången till tjänster som möjliggör transformation. Privata moln är generellt mer kostnadseffektiva, och ger en bättre kontroll samt förståelse för sin datahantering och säkerhet.

Utöver det behöver vi edge-miljöerna som bidrar med förbättrade kundupplevelser och blixtsnabba svar i känsliga processer, till exempel inom sjukvård och industri.

Därför är det avgörande att ta kontroll över sin molnmiljö – och skapa en multicloudmiljö “by design”. Det vill säga en miljö som är planerad och anpassad efter din verksamhet. Speciellt efter en lång pandemi, där hemmakontoren har bidragit till en allt mer spridd molnmiljö.

– Många kunder har hamnat i en multicloudmiljö som är “per default”, snarare än per design. Det är en miljö som har uppstått slumpmässigt och inte blivit kontrollerad, vilket skapar både effektivitets- och säkerhetsbrister.

Multicloud by design handlar om att kunna välja och använda den mix av molntjänster och on-premises lösningar som för tillfället är bäst anpassad efter verksamhetens behov.

Något alla inom området är överens om är att det bör vara betoning på “för tillfället”. Flyttbarhet och dynamik är avgörande för att nå riktigt goda resultat.

– Genom multicloud by design blir det enklare att kunna ställa om vid behov. Samtidigt får man den omedelbara tillgången till ny teknik, säger Hanna Widenberg.

Förutsättningarna för en lyckad transformation

En tydlig strategi tillsammans med en klar målbild över vad man vill åstadkomma. Det är två faktorer som väger tungt när man påbörjar sin digitala transformation med molnens hjälp.

– Flyttbarhet mellan de olika platser man har IT på är viktigt. Utöver det är en enad hantering och säkerhet avgörande. Det gäller att se till att säkerhetspolicys stöttar strategin och effektivt skyddar miljön från intrång, säger Hanna Widenberg.

Men att ha koll på alla faktorer är enklare sagt än gjort. Dell Technologies får ofta förfrågningar från företag som vill öka automatiseringen, och få bättre kontroll på kostnaderna.

–  Man vill ha kontroll, men också större flexibilitet, baserat på automation och självbetjäning, och inte behöva använda sin personal till att underhålla och kontrollera molnmiljöer och liknande. Där kan vi komma in och se över hur miljön mår, hur vi kan göra den bättre och mer anpassad för den specifika verksamhetens behov och målbild.

Om Dell Technologies:

Dell Technologies hjälper företag att bygga multicloud enligt behov och mål. Dell erbjuder specifika molnlösningar för att till exempel förbättra säkerheten, öka flexibiliteten och minska kostnader. Nyckeln till framgång är en aktivt vald och balanserad mix i sitt anammande av moln.

För mer information, besök dell.com/sv

Next article