Skip to main content
Start » Molntjänster » Så blir Sverige ledande inom innovation och digitalisering!
Vägen till molnet

Så blir Sverige ledande inom innovation och digitalisering!

innovation
innovation
Foto: Shutterstock

Sverige är en ledande nation inom innovation, digitalisering och användande av molntjänster. Ett samband som inte är en slump. Att bygga på externa styrkor är en dokumenterad framgångsfaktor, men vi går på slak lina med hög svansföring och stor risk om vi inte investerar i utvecklat ledarskap, medarbetarengagemang och utbildning.

För drygt 10 år sen var molnet relativt okänt för de flesta av oss. Idag använder enligt Eurostat, 75 procent av Svenska företag molntjänster. En ledande siffra i europeiska mått mätt. Samtidigt är Sverige världens näst främsta innovationsland enligt The Global Economy. Ett naturligt samband.

Resan till molnet har accelererat genom åren där argumenten inledningsvis var kostnadseffektiviseringar, dynamik och att flytta fasta kostnader till rörliga. Idag är konversationen en annan där man vill skapa nya möjligheter, disruptiva lösningar eller innovation – här finns det fortfarande en stor potential. De vanligaste molntjänsterna är fortfarande e-post och fillagring. Men potentialen är så mycket större när alla verksamheter blir digitala oavsett vilken kärnverksamheten är.

Henrik Byström

Grundare
Downriver Management

Foto: Microsoft

Bygg på andras framgång

Enligt en rapport från Harvard Business Review har ett skifte skett, där de mest framgångsrika företagen har en omvänd affärsmodell. Istället för att göra allt själv, så kopplar man ihop och bygger på andras styrkor för att själv fokusera på värde åt sina kunder. Dessa företag växte i genomsnitt 38 procent under en 16-årsperiod.

Det är här molntjänsterna kommer in. Ett stort tech-företag som Microsoft investerar mellan 20 och 40 miljarder dollar årligen i forskning och utveckling. Vilket motsvarar häpnadsväckande 4 till 8 procent av Sveriges BNP. Att som företag eller land ta rygg på dessa kontinuerliga investeringar är, inte bara ekonomiskt smart, utan en framgångsfaktor för tillväxt och innovation. Det vill säga, att vända på perspektivet och bygga på andras styrkor.

Självklart finns det många aspekter att fundera över under en molnresa, inte minst regelverk och riktlinjer samt vilken information som kan lagras var. Idag etablerar man frekvent nya datacenter i Sverige. Microsoft och Amazon har redan datacenter i drift och Google har annonserat en investering. Att kunna lagra data i Sverige är för många en viktig fråga men man måste fortfarande göra en informationsanalys. Här föregår Microsoft med gott exempel genom lanseringen av den öppna modellen för risk- och sårbarhetsanalys inom konceptet Microsoft molndesign.

Teknik måste samverka med människor

Men det räcker inte med molntjänster och teknik för att skapa nya möjligheter genom digitalisering. Sann innovation kräver förändrade arbetssätt och nyttjande av digitaliseringens möjligheter på nya sätt. Här behöver man ett utvecklat ledarskap, medarbetarengagemang och utbildning. De bästa idéerna kommer från dem som är närmast utmaningen, det vill säga medarbetarna.

Vi behöver därför etablera nya processer som skapar engagemang från alla att lyfta fram vägvinnande idéer som möter ledningens och ägarnas ambitioner, samtidigt som medarbetarna får kunskap om digitaliseringens möjligheter.

Vinnande affärsutvecklande digitalisering bygger på att ta rygg på de massiva investeringar som plattformsbolagen gör, men vägen till molnet går också genom ett utvecklat ledarskap och accelererat medarbetarengagemang. Då kommer Sverige och svenska företag att kunna ta ledartröjan både inom innovation och digitalisering, utan att falla platt.

Next article