Skip to main content
Start » Molntjänster » Multicloud – i en ständigt föränderlig värld
Vägen till molnet

Multicloud – i en ständigt föränderlig värld

proact molntjänster
I samarbete med: Proact och NetApp
Foto: Getty Images
proact molntjänster
I samarbete med: Proact och NetApp
Foto: Getty Images

Hur vi använder, lagrar och säkrar vårt data förändras ständigt. Företag tvingas att förhålla sig till den snabba utvecklingen för att kunna säkerställa fortsätt tillväxt. För många bolag är multicloud-lösningen den bästa strategin. Per Sedihn, CTO på Proact, berättar mer.

Vad skulle ske om ditt, eller dina kunders data läcker, stjäls eller begärs ut av utländska myndigheter? När datamängderna växer kraftigt och datat blir en allt viktigare tillgång för många organisationer, har bland annat frågan om var datat placeras, liksom de legala aspekterna av datalagring, ställts på sin spets.

I och med EU-domstolens ogiltigförklarande av dataskyddsavtalet ”Privacy Shield” (som tillät överföring av EU-medborgares personuppgifter till amerikanskt ägda molntjänster) har fler fått upp ögonen kring vikten av säker, lokal lagring.

– Det är ett nödvändigt uppvaknande, då jag upplever att många svenska verksamheter, både i den privata och publika sektorn, har en alltför avslapp-nad attityd kring var data lagras.

Bara för att datacentret rent fysiskt finns i Sverige, behöver det inte innebära att verksamheten som äger det följer europeiska lagar, säger Per Sedihn och tillägger:

– Vi ser att publika moln är en fortsatt självklar del i kundernas arkitektur, men geografisk placering är med andra ord inte längre en tillräcklig parameter. Man bör även ha verksamhetens juridiska hemvist i åtanke, som en av flera viktiga aspekter, i valet av molnleverantör.

Nya krav från kunder

Försäkringskassans omtalade upphandling av SMS-tjänster är ett bra exempel på detta. De valde att utesluta alla molntjänstleverantörer med verksamhet i USA, med hänvisning till den amerikanska Cloud Act-lagen.

– Teknikbolaget Generic vann upphandlingen och bolagets vd, Jonas Jegerborn, kunde konstatera att det var nytt för branschen att se sådana rigorösa krav på säkerhet kring sekretesskyddad information.

Precis som Jonas anser jag att det också ger oss tydliga indikationer på hur myndigheter kommer att formulera sina krav framöver, säger Per Sedihn.

Mycket att ha i åtanke

Vilka fler aspekter spelar då roll i ett företags hantering av data? Enligt Per Sedihn är det en komplex fråga som kräver en genomlysning av verksamheten ur ett tekniskt, ekonomiskt och legalt perspektiv.

– Förutsättningarna ser väldigt olika ut – det finns inte en lösning som fungerar för alla utan placeringen bestäms i slutändan av typen av data. Ett företag som bygger en helt ny applikation och använder agila utvecklingsmetoder behöver en annorlunda lösning i jämförelse med ett företag som har en specialanpassad applikation, som utvecklats under många år och interagerar med befintliga system.

Hitta den rätta mixen

Som kund hos Proact kan man, tack vare bolagets samarbete med teknikleverantörer som till exempel NetApp, välja en skräddarsydd lösning som matchar både den egna verksamheten och kundens krav – det bolaget kallar för multicloud-lösning.

– Vår definition av multicloud handlar om att hitta den rätta mixen av olika typer av it-lösningar som erbjuder en dynamisk flexibilitet, utan tekniska hinder. Kunden väljer – beroende på projekt, typen av data och legala krav – externa eller interna it-leverantörstjänster, säger Per Sedihn och tillägger:

– Det blir helt enkelt en blandning av olika sätt att hantera datat: via interna system, lokala serviceleverantörer som Proact, och olika publika molntjänster. Genom att ha både privata och publika moln tillgängliga och en infrastruktur som tillåter företaget att flytta data och applikationer mellan moln möjliggör man ett agilt arbetssätt som i dag är ett måste för fortsatt tillväxt.

The Edge –ytterligare en dimension

Under de senaste åren har det skett en snabb utveckling inom Edge Computing. Edge – namnet på de enheter som själva samlar in information, processar data och tar egna beslut – innefattar allt från smarta klockor till självkörande bilar. De genererar själva data utanför företagets datacenter, privata eller lokala moln och bör även de finnas med i ett företags multicloud-strategi, enligt Per Sedihn:

– Enligt analytiker kommer Edge Computing att stå för mellan 20-50 procent av all data som ett företag genererar i framtiden.

Utvecklingen går snabbt och att gå från ett datacenter till hundratusentals sensorer som genererar känsliga data, kräver säkra IT-lösningar och en strategi för nästa stora trend.

Läs mer här.


Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. 

Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-lösningar och tjänster, hjälper de företag och myndigheter att minska risker och kostnader, samtidigt som det ökar flexibilitet, produktivitet och effektivitet.

  • Svenskt bolag som startades 1994
  • 1000 anställda i 15 länder
  • 6 kontor i Sverige, varav huvudkontoret i Kista
  • Stabil ekonomi och noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999
Next article