Skip to main content
Start » Molntjänster » Molntjänster avgörande för digital utveckling
Vägen till molnet

Molntjänster avgörande för digital utveckling

På bild: Åsa Zetterberg, Förbundsdirektör TechSverige.

Sverige ligger i toppskiktet när det kommer till digitalisering. Men för att Sverige ska behålla sin plats på topplistan behöver politikerna agera. Samtidigt finns det oklarheter kring molntjänster som behöver redas ut. Enligt rankningen Desi från EU-kommissionen, publicerad i november 2021, är Sverige EU:s tredje mest digitaliserade land efter grannländerna Danmark och Finland.

Sverige är världens tionde största exportör av digitala tjänster, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på TechSverige, en bransch- och arbetsgivar-organisation för företag inom techsektorn.

Trots Sveriges starka position inom sektorn börjar fler länder närma sig toppen och konkurrensen hårdnar. Regeringen behöver visa ett tydligt ledarskap som syns i både ord och handling, menar Åsa Zetterberg.

– Alla statsråd i regeringen, borde ha tydliga uppdrag för att driva på digitaliseringen.

Techagendan för Sverige

Efterfrågan på molntjänster minskar inte. Med initiativet ”En techagenda för Sverige” vill TechSverige skapa ett större politiskt engagemang och stärka Sverige som technation. Agendan omfattar en rad förslag, bland annat för att lösa kompetensbristen som finns inom både privat och offentlig sektor.

Vi saknar över 70.000 personer i branschen redan till 2024, samtidigt som vi vet att hela samhället har ett stort behov av fortsatt digitalisering.

Åsa Zetterberg

Cirka 45 procent av Sveriges BNP kommer från exportnäringen. En av Sveriges konkurrensfördelar är att vi ligger långt fram när det kommer till digitalisering, menar Åsa.

– Tech är Sveriges nya basindustri. Ska Sverige fortsätta att ha välstånd och välfärd behöver vi ha en konkurrenskraftig industri, och för det behöver vi vara en världsledande technation som bidrar till att andra sektorer är konkurrenskraftiga.

Molntjänster centrala för fortsatt digital utveckling

Ett viktigt verktyg för den digitala utvecklingen är molnet. I dag är de flesta tjänster och program vi använder molnbaserade, och involverar nästan alla funktioner inom både näringslivet och den offentliga sektorns verksamheter.

– Fördelarna ligger i kostnadseffektivitet, säkerhet och förutsättningar för fortsatt innovation och utveckling. Men det finns en rad oklarheter kring molntjänster som behöver redas ut, säger Åsa.

Hon nämner hinder som dataöverföring mellan EU och USA och datahantering för den offentliga sektorn. Åsa hoppas att Sverige under sitt ordförandeskap i EU under nästa år driver på för att hitta lösningar.

– Vår förhoppning är att Sverige driver på molnfrågan, för en ökad klarhet kring när och hur olika molntjänster kan användas.

Next article