Skip to main content
Start » Molntjänster » Molnet innebär en resa utan riktigt slut
Vägen till molnet

Molnet innebär en resa utan riktigt slut

sara murby furste basefarm
I samarbete med: Basefarm
Foto: Fond & Fond
sara murby furste basefarm
I samarbete med: Basefarm
Foto: Fond & Fond

Med en Cloud Managed Service Partner kan man som företag hinna med i den snabba utvecklingen, med lösningar som är skräddarsydda efter den egna verksamheten.

– Om det är något som den här pandemin har visat så är det att det går att ställa om snabbt.

Sara Murby Borste Basefarm

Sara Murby Forste

Vd Basefarm

Foto: Jonas Häll, Fond&Fond

Det säger Sara Murby Forste, vd på Basefarm. Basefarm har en tjänsteportfölj inom en rad olika områden såsom informationssäkerhet, Big Data och AI, men också Cloud, där de är en så kallad Cloud Managed Service Partner. Basefarm verkar lokalt, dels i de nordiska länderna, men ingår sedan 2018 i Orange Group, vilket ger dem tillgång till globalt know-how.

Allt skedde under en månad

Den snabba omställning hon syftar på är företagens IT-strategi, där många företag och verksamheter abrupt fått tänka om på grund av pandemin. För att säkra sin operativa verksamhet har de i stort sett tvingats att börja använda molntjänster.

– Vi hör från våra kunder att under den första månaden av nedstängningen, då vi rekommenderades att jobba hemma, digitaliserades verksamheten lika mycket som under de senaste fem åren, säger Sara Murby Forste och lägger till:

De stora förändringarna kommer dock att komma nu framöver, säger Sara Murby Forste. Och tvång eller inte; när de nu väl slagit in på den digitala och molnbaserade vägen så märker många att de gärna fortsätter sin resa. De har upptäckt flexibiliteten i att köpa olika lösningar som tjänst, och där är det ofta Cloud som är snabbaste alternativet. Sverige har generellt bra IT-infrastruktur med uppkopplade företag och hem.

Resan till molnet är dock inte helt utan utmaningar. Hur och på vilket sätt beror på.

– Varje kundresa är verkligen unik, så för oss som service partner gäller det att vara ödmjuk när vi sätter igång. Det är inte plug’n’play enligt en standardmall, säger Sara Murby Forste.

Det är många olika faktorer som spelar in: hur långt kunden har kommit i sin digitala resa, vilka system som man idag använder sig av, vilken teknisk lösning som är bäst lämpad både utifrån funktion och vilka krav på säkerhet och compliance som finns, liksom ekonomi. En stark drivkraft hos ett företag kan vara en önskan om högre utvecklingstakt, en annan kan vara ökade kapacitetsbehov.

Det handlar helt enkelt om att utgå från där man står idag och var man vill imorgon, och utifrån det hitta den bästa tekniska och mest kostnadseffektiva lösningen. De flesta verksamheter kan lugnt använda publika molntjänster, om man har koll på sin data och hela tiden uppfyller GDPR och EU:s riktlinjer, säger Sara Murby Forste.

Långsiktig plan

Nyckeln till en bra resa till molnet är att sätta upp en långsiktig cloud-strategi som baseras på ett bra förarbete, säger hon. Med i arbetet bör team från olika delar av verksamheten ingå som tillsammans kan arbeta fram en plan för hur man ska nyttja fördelarna med molnet. Fokus ska ligga på effektmålen för verksamheten, det är inte teknologin i sig som är avgörande, även om den är viktig.

– För Basefarm har det alltid varit viktigt att vara cloud-agnostiska och inte specialisera oss på en enda leverantör eftersom olika teknik passar olika kunder, säger hon. 

Som företag ska man inte behöva ha koll på alla nya tjänster som kommer, för de kommer i en rasande fart, säger hon. För det är viktigt att påpeka, resan tar aldrig riktigt slut. Molnet är ingen destination utan det utvecklas konstant. Basefarm fungerar ofta som rådgivare till sina kunder och sållar mellan tjänster som kan vara bra och sådana man kan avstå ifrån. De kan också fungera som förvaltare och driftansvarig för företagets molnlösning så att företagets IT-avdelning kan fokusera på det viktiga: utveckling.

Läs mer här.

– Vår egen personal uppdateras och vidareutbildas kontinuerligt, och har koll på branschens ”best practice”. Som certifierad partner har Basefarm och Orange också bra relationer med de stora leverantörerna och får ofta förhandsinfo när de lanserar nya funktioner eller kommersiella upplägg.

Så hur bör man tänka som företag som nu börjat ta sina första trevande steg upp i molnet, eller som på eget initiativ redan befinner sig där? På den frågan svarar Sara Murby Forste:

– Det flesta IT-leverantörerna i Sverige har bra erbjudanden inom molntjänster, mitt råd är att välja en partner som har erfarenhet av både privata moln och publika molntjänster, då har du flexibilitet att välja privat, hybrid eller publika plattformar.

Hon avslutar:

– Men kom ihåg: säkerställ att din leverantör kan följa med dig in i framtiden och stötta er i er utveckling framåt – det händer otroligt mycket inom Cloud och du behöver en partner som hänger med, gärna ett steg före dig.

Next article