Skip to main content
Start » Molntjänster » Med molnet som möjliggörare
Nina Rapp

Med molnet som möjliggörare

Foto: Tim Sobek

Tekniken är inget självändamål. Däremot är den en möjliggörare för affärsutveckling, konkurrenskraft och engagemang. Det menar Nina Rapp, affärsområdeschef för Modern Work och Security på Microsoft Sverige.

Arbetslivet är under kraftig förändring. Pandemin har varit den drivande faktorn som har accelererat omställningen till ett mer hybridbaserat arbetssätt. Enligt en undersökning önskar hela 73 procent av de tillfrågade att behålla flexibiliteten kring hybrida arbetsplatser även i fortsättningen.

Nina Rapp poängterar att man från Microsofts håll aktivt har arbetat med Det Nya Arbetslivet (internt förkortat DNA) ända sedan 2011.

– Det var då vi började jobba enligt tesen att arbetet inte är en plats – det är något vi gör. Nu vet vi att framtidens arbetsplats är hybrid, och då behöver vi ha tillgång till rätt tekniklösningar som kan demokratisera upplevelsen – oavsett om man är på kontoret eller jobbar på distans. Du ska kunna utföra dina arbetsuppgifter oberoende av plats.

Vägen till molnet

Just det senaste decenniet är också symboliskt viktigt av en annan anledning. Det var nämligen under 2010-talet som molnet – och software-as-a-service-lösningarna (SaaS) på allvar revolutionerade vårt arbetssätt. Det har resulterat i att i princip alla program och tjänster vi använder i dag är molnbaserade.

– Man kan tydligt se hur molnlösningarna har gått från att vara en separat IT-fråga till att involvera alla funktioner i en organisation. Tekniken är inget självändamål, utan har istället blivit en möjliggörare för affärsutveckling. Det är så jag ser det.

Foto: Tim Sobek

Nina Rapp vill förenkla språkbruket kring molntjänsterna, och föredrar att kalla fenomenet för ”innovation och säkerhet på kran”.

– När man nyttjar molntjänster blir det enklare för de anställda, eftersom du inte behöver genomföra stora systemuppdateringar på samma sätt som med traditionella IT-lösningar. I dag uppdateras din programvara med små justeringar och förbättringar hela tiden, ofta utan att du tänker på det. Detsamma gäller för IT-säkerheten, vilket en viktig aspekt som vi alla måste jobba med. Genom användningen av stabila molntjänster förenklas säkerhetsarbetet enormt eftersom det finns inbyggda lösningar redan från början.

Pandemins viktiga språng

En tydlig effekt av coronapandemins nya distansarbete var förstås att användningen av mötestjänster som Microsoft Teams sköt i höjden. Men även den nya tjänsten Viva har varit viktig. Det är en medarbetarplattform där en arbetsgivare kan få datadrivna insikter kring arbetsmiljö och välmående bland sina medarbetare. Tjänsten kan till exempel flagga om arbetsmönster ändras inom organisationen, bidra till att bygga upp organisationskultur och engagemang – eller synliggöra ifall antalet möteskonflikter har ökat.

– Många företag har blivit betydligt mer produktiva under pandemin, men det har ofta skett på bekostad av kreativiteten och det personliga mötet. Med hybrida arbetsmönster är det med andra ord viktigare än någonsin att kunna stötta sina medarbetare i deras arbete och engagemang. Med molntjänster i kombination med Viva har vi kunnat hjälpa många av våra kunder med verklig förändringsledning där människor och kultur ingår. På så sätt kan teknikutvecklingen stärka det mänskliga samspelet, säger Nina Rapp.

Kontoret som kulturbärare

Det är inte bara arbetssättet som förändras av digitalisering, molntjänster och ökad flexibilitet – även de fysiska kontoren genomgår en kraftig omställning. Även på den fronten har Microsoft länge jobbat enligt den filosofi som i dag framstår som alltmer universell.

Nina Rapp visar oss runt i de relativt nya lokalerna vid Sergels torg i Stockholm. Från ett generöst tilltaget kontor på 8 000 kvm i Akalla är man nu nere på 3000 kvm trots lika många anställda. Den aktivitetsbaserade modellen är uppenbart här för att stanna – kontorets roll som kulturbärare och mötesplats är tydlig.

– Den flexibla arbetsplatsen är ett resultat av att tekniken gör det möjligt. Ett molnbaserat arbetssätt gör att de tjänster man använder kan växa och krympa i takt med organisationen, och när alla har tillgång till rätt information och arbetsverktyg – var de än befinner sig – finns det ingen anledning att behålla gamla strukturer.

Vad kännetecknar företag som lyckas med sin digitala transformation?

– Framförallt att man ser det som en investering – både i arbetsstyrka, arbetsplats, kultur och utveckling. I dag vet vi att engagemang är lika med lönsamhet. Digitalisering är inte längre bara ett IT-projekt, det är en verksamhetsfråga.

Tre snabba med Nina Rapp

  1. Din favoritplats i världen?

Herräng Dance Camp, världens största lindhop-läger. Varje sommar samlas dansare från hela världen utanför Norrtälje. Det är fantastiskt roligt.

2. Ditt drömjobb som ung?

Som barn ville jag bli konstnär – jag hade stora drömmar, men tyvärr ingen vidare talang. Sen valde jag mellan programmerare eller ekonom, och i det gränslandet hamnade jag till slut.

3. Din ledarskapsfilosofi?

Att se till att de som är närmast affären får möjlighet att skina. När vi går göra det vi brinner för når vi bäst resultat.

Next article