Skip to main content
Start » Molntjänster » Experterna om molntjänster
Vägen till molnet

Experterna om molntjänster

väg rörelse
väg rörelse
Foto: Unsplash

Molntjänster är ett smidigt och kostnadseffektivt sätt att hantera sin IT-miljö. Och intresset har nog aldrig varit större. Vilket visat sig inte minst under coronakrisen. Samtidigt finns frågetecken kring vilka regler som gäller. Vi frågade några ledande aktörer om deras syn på marknaden och framtiden.

1. Digitaliseringen går snabbt och det är många komplexa trender och tekniker att förhålla sig till – vad tycker du är viktigast att man som användare ska tänka på när det gäller utvecklingen av den egna IT-miljön?

2. Coronakrisen har till viss del avhjälpts av möjligheten till distansarbete och användningen av molntjänster. Hur upplever du att krisen påverkar er marknad och intresset för molntjänstlösningar?

3. Krocken mellan etablerade regelverk och nya digitala lösningar, bland annat molntjänster, har aktualiserats alltmer de senaste åren. Många leverantörer upplever att regler kring tex dataskydd är bitvis otydliga. Är det något som du upplever i din vardag, och har du något medskick till de politiker som sätter marknadsreglerna?

4. Vilka är de tydligaste trenderna på molntjänstmarknaden, i Sverige och internationellt Hur tror du marknaden ser ut om fem år?


jan rizvi basefarm

Jan Rizvi

Senior Advisor, Basefarm

Foto: Basefarm

1.Affärsnytta och flexibilitet är målet, inte vilken teknik som du väljer. Du behöver lösningar som passar din budget, dina säkerhetskrav och inte minst leverantörer som matchar din verksamhets inriktning och arbetssätt. Utvecklingstakten inom Cloud är extremt snabb, det är svårt att hålla jämna steg när du ska upphandla tjänster. Hitta en partner som kan hjälpa med rådgivning, som har bra relationer med molnleverantörerna och tidigt får information om nya funktioner och lösningar.

2. Intresset och användningen av molnbaserade lösningar har ökat markant, både från våra befintliga kunder och nya som hör av sig och vill veta mer. Och det är inte bara drivet av Corona, många företag inser den strategiska nyttan med molntjänster, hur de verkligen kan påskynda och lyfta verksamhetens digitalisering. Molntjänster har gått från att vara “add-on” till att bli den centrala pusselbiten i många verksamheters IT-strategier.

3. Det är viktig materia och jag har full respekt för frågeställningar kring individens dataintegritet och medborgerliga rättigheter. Teknik utvecklas mycket snabbare än vad regelverk och lagar hinner med. Det är ibland svårt att tolka tillämpningen av det juridiska läget, särskilt när internationella företag och organisationer är inblandade. Jag tror inte politiker och andra aktörer medvetet motarbetar digitalisering, samhället och näringslivet har så mycket att vinna på det, men det är bitvis kniviga och oprövade frågor kring dataintegritet som tekniken sätter fokus på. Jag tror på samarbete mellan branschen och lagstiftarna.

4. Fem år är väldigt lång tid i den här sektorn. Tittar jag fem år bakåt så förstod inte många hur snabbt de stora molnleverantörerna skulle etablera sig och ta över stora delar av marknaden. Men om jag ska göra en spaning, så kommer vi se ännu fler ekosystem växa upp kring molnleverantörerna. För oss som leverantör kommer det att vara avgörande att hålla kompetensnivån inom AWS, Azure och GCP på topp, men även ha väldigt mycket bättre koll på ekosystemen runtomkring.


per sedihn proact

Per Sedihn

CTO, Proact IT

Foto: Proact

1.I de flesta organisationer är IT-affären inte en separat del utan en av organisationens viktigaste konkurrensfördelar integrerad i verksamheten och affärsprocesser. I grund och botten handlar allt om data. Hur man tar hand om och förädlar den data som finns i sina interna och externa system. Utmaningen är att skapa både IT-system och processer som kan omvandla ert data till verksamhetsnytta och konkurrensfördelar.

2. När det kommer till distansarbete är och förblir molntjänster det logiska valet. Vad gäller infrastruktur för datacenter är bilden mer blandad och där ser vi en stark tillväxt i att bygga egna IT-lösningar men nästan alltid i en kombination av externa IT-tjänster. Det vi kallar multicloud-lösningar.

3. Det handlar återigen om ert data. Det har helt tydligt blivit mer komplext med Privacy Act-domen som kom i somras. Nu handlar det inte bara om var ert data finns rent fysiskt (vilket fortfarande är viktigt) utan också om vilken lagstiftning som din partner lyder under. Här gäller det att tänka till vilken lösning som passar för vilken typ av data.

4. Det handlar om att hitta rätt kombination av intern IT-produktion (och se till att den kan konsumeras som ett privat moln), externa lokala molnleverantörer och de globala hyperscaler-aktörerna. Baserat på tekniska, kommersiella och legala krav på ert data gäller det att hitta den mix som passar er bäst – det vi kallar multicloud-lösning.


lotta widorson lassfalk

Lotta Widorson Lassfalk

Director, Ingram Micro Cloud

Foto: Jonas Häll, Decision

1.Tänk alltid några steg framåt innan ett beslut – IT-miljön ska fungera långsiktigt! Det blir lätt rörigt och svårarbetat med många plattformar och verktyg – speciellt om besluten tas för snabbt. Fundera därför igenom –  Vilka verktyg behöver du, till vem och varför? Hur ska de användas och vilken plattform täcker största delen av behovet? Sist men inte minst – designa alltid IT-miljön med säkerhet i fokus. Vad händer om någon får tillgång till er data eller om ni utsätts för en ransomwareattack? MFA är alltid minimum men missa inte back-up och lagring!

2. Microsoft Teams har blivit ett namn på allas läppar – och är nu den viktigaste arbetsplatsen för alla i företaget. Det finns ingen hos oss som inte har möten i Teams, slår på kameran när mötet börjar och säger hej. Vi fikar, har möten och digitala afterworks – Covid stoppar oss inte. Den stora skillnaden mot tidigare är att alla VILL att det ska fungera – nu är hela verksamheten lösningsorienterad och det visar att nya sättet att arbeta digitalt fungerar!

3. Något som är tillåtet idag kan vara förbjudet imorgon! Många av oss använder molntjänster dagligen utan att inse det: e-post, Facebook, Spotify – dessa tjänster finns i molnet och lagrar bilder, videor och textfiler. Samtidigt har vi ingen aning om var dessa data befinner sig i världen. Detta gör att frågan kring sekretess och lagring av data blir komplicerad. Att hitta sätt att långsiktigt jobba med dessa frågor kommer att bli alltmer viktigt!

4. Vi tror på ”More as a service” – kanske till med ”Everything as a service” om några år. Det kan bli tufft som kund och återförsäljare att hålla koll på alla olika molntjänster och prenumerationer. Därför blir vår position som distributör väldigt viktig – det är vi som är navet och hanterar allt detta åt kunder och återförsäljare. Förutom själva kvalitén på detta ”nav” kommer det absolut viktigaste vara kundupplevelsen! I detta fall den digitala kundupplevelsen – den måste vara intuitivt, direkt och snabbt – och alltid uppdaterad.


stephan andersson asurgent

Stephan Anderson

Vd Asurgent

Foto: Asurgent

1.Förändra synen på IT och utgå ifrån att all innovation och affärsprocesser har ett digitalt innehåll. Ledningen behöver ägna tid åt att förstå vilka möjligheter som IT kan ge och inte bara se det som en uppgift för IT-avdelningen.Sätt fokus på att ta er bort från ert digitala lapptäcke av alla gamla IT-system som håller tillbaka er utveckling. I nuläget tvingas svenska företag lägga 75 procent av IT-budgeten på att upprätta hålla drift av det befintliga digitala lapptäcket och endast 25 procent går till utveckling.

2. Digitaliseringen tar ett jättelikt språng pga Corona. Omställningen är snabbare, bredare och mer djupgående än någon hade kunnat föreställa sig. Den möjliggörande faktorn bakom denna snabba omställning är de publika molntjänsterna. Intresset för flytten från traditionell IT har därför exploderat; tiden för förflyttningen från Mark till Moln har kommit.

3. Teknikutvecklingen är snabb och det finns en utmaning i att lagar och regler inte hinner anpassas i samma takt och som skapar otydlighet och ofta ologiska konsekvenser. De positiva effekterna som molntjänster kan skapa i en verksamhet, för samhället, för klimatet och mänskligheten får inte hindras av lagstiftning som inte är i fas med tiden. Tänk också på att tempot i teknikutvecklingen ökar konstant så det kommer inte heller någonsin igen att gå lika långsamt som det gör idag.

4. Vi lever i en tid som kallas Den Fjärde Industriella Revolutionen; detta beskrivs som den största revolutionen i mänsklighetens historia. Teknologiska framsteg inom artificiell intelligens, robotteknik, nanoteknologi, 3D-printing och bioteknologi bland andra kommer i grunden att förändra samhället, ekonomin, förutsättningarna för att bedriva affärsverksamhet. Idag hörs budskap om molntjänster som är en blandning av okunskap och så kallad “cloudwashing”; det vill säga företrädare för traditionell IT försöker sminka upp gamla lösningar för att få dem att framstå som något de inte är. Denna fas kommer vi att komma förbi och molntjänster blir det nya normala.


Next article