Skip to main content
Start » Molntjänster » Alla möjligheter i molnet
Vägen till molnet

Alla möjligheter i molnet

alla vägar till molnet
I samarbete med: Ingram Micro Cloud
ingram logo
Foto: Unsplash
alla vägar till molnet
I samarbete med: Ingram Micro Cloud
Foto: Unsplash

Tack vare molnet kan alla nästan sälja allt till vem som helst. Eller? För att lyckas måste du utmärkas bland mängden av molntjänster och aktörer. Hur gör du det när både utbudet och kraven ökar dag för dag? 

Den största fördelen med molntjänster är att många som har en bra idé kan komma ut på marknaden snabbt. Samtidigt är det den största nackdelen.

Lotta Widorson Ingram

Lotta Widorson Lassfolk

Cloud Director, Ingram Micro Cloud

Foto: Jonas Häll, Decision 

– Vid en uppstart gäller det att sticka ut från mängden och fundera ut vilket värde som just du tillför. Här blir kundupplevelsen oerhört viktig. För att lyckas måste du som företagare vara besatt av att göra kunden nöjd, förklarar Lotta Widorson Lassfolk, Cloud Director på Ingram Micro Cloud.

Molnet demokratiserar

Det som förut tog månader, ibland år, sker idag på några timmar eller dagar. Ett exempel är bolaget Haldor i Sundsvall som startade sin verksamhet för tre år sedan. Under denna korta tid har de vunnit Microsoft Partner of the year 2018, tagit en pallplats i Education Partner of the year 2020 samt Ingram Micro Clouds Comet tävling. Idag kan hela världen använda deras värdebyggande tjänst.

– Molnet är det mest demokratiserande som finns idag. Nu kan de som har en bra idé relativt snabbt leverera den till en global målgrupp. 

Lokal närvaro med global möjlighet

Idag handlar 2/3 om den digitala upplevelsen och 1/3 om det personliga. Den digitala biten är inte lika avhängd på att en person ska göra jobbet. Har kunden en bra upplevelse i sin digitala interaktion så är personen inte lika viktig, dock måste du fortfarande vara investerad i din kund.

– I slutändan är det i det personliga mötet du kan vara närvarande och tillföra värde.

Den digitala upplevelsen går att mäta och följa upp så att man snabbt kan justera och bygga om för att optimera upplevelsen.

– Det ger oss tid att lägga energi på relationen vi har med våra kunder.

Vi tror på att jobba hårt lokalt på att vara nära partners, både digitalt och som personer. Allt de behöver finns på nära håll och detsamma erbjuder våra återförsäljare sina kunder.

Kompetens är nyckeln

Det finns fyra led i näringskedjan i IT-branschen- tillverkare, distributör, återförsäljare och slutkund. Ingram Micro Cloud är distributör och jobbar med IT-bolag som i sin tur stöttar alla typer av företag i deras resa till molnet.

– Vi som distributör vill vara värdebyggande och fokuserar på den tekniska kompetensen, utbildningar, bollplank, workshops och möjligheter att certifiera sig. Men också att stötta partner och slutkund med effektivitet. En bra distributör stöttar genom hela administrationsförfarandet- ett smart upplägg på beställning, licensaktivering, orderunderlag och fakturering är viktigt. Ju större ditt bolag är ju mer fokus på digitala kopplingar mellan system och plattformar.

Kompetens är viktigt, har du inte det måste du ta hjälp. Du kan inte sälja vad och till vem som helst om du inte vet vad du gör.

Du behöver ha en plattform och ett team som är duktiga på det de gör – och att totalupplevelsen för både återförsäljare och slutkund möter förväntningarna.

Om du investerar i en produkt eller plattform kan du behöva en distributör som kan öppna marknader åt dig i ett musklick. På så sätt kan en investering snabbare bli lönsam när du får en större marknad att vända dig till. Ingram Micro Cloud har en marknadsplats för molntjänster där de kan koppla på molntillverkare och tjänster på bara några minuter. Dessutom har de en portal som kan koppla upp alla återförsäljare och slutkunder direkt.

– Allting handlar om hur man levererar. Det ska vara intuitivt, direkt och snabbt – klicka och kör! Ingen har tid att vänta idag.

”Mer as a service” är det nya

Idag har vi appar för allt; vi köper tidningar i Readly, musiken i Spotify, filmerna i Netflix, HBO, Cmore osv. Det mesta går att köpa som en tjänst. Tricket är att paketera rätt saker till rätt målgrupp, att addera värde, kunskap, passion, trygghet och support.

– Nästa steg borde vara att vi kan gå till ett så kallat nav, för att konsumera de underliggande tjänsterna från alla olika tjänster och plattformar. Vi vill vara det navet för IT-branschens alla produkter, tjänster och lösningar.

Vi har redan kopplat ihop alla i våra bakomliggande system där företag kan logga in och sälja eller konsumera direkt det de vill.


Läs mer här

Ingrammicrocloud.se

Bli partner

Cloudteamet
Anmälan till nyhetsbrev
Cloud Marketplace

Next article