Skip to main content
Start » Lönsamt Företagande » Viktigt att ha koll på företagets redovisning
Sponsrad

Att driva företag är en dröm hos många av oss och Sverige är ett småföretagarland. Många fantastiska entreprenörer lever sin dröm dagligen och går företaget bra skapar det dessutom nya arbetstillfällen. Det ska vara enkelt att driva företag i Sverige. Men är det enkelt?

Ja, att starta upp och arbeta med själva kärnverksamheten innebär för det mesta inga svårigheter. Däremot behöver du som företagare också sköta din verksamhet inom lagens ramar. Bokföringslagen, mervärdesskattelagen, årsredovisningslagen för att nämna några. Redovisning av intäkter och kostnader, fakturering, moms, utbetalningar och inbetalningar samt inrapportering till Skatteverket och Bolagsverket är saker som är viktiga att ha koll på – under hela året.   

Ta hjälp av experter!  

Att ha kontroll på ekonomin är grundläggande för framgångsrikt företagande, men att vara företagare betyder inte med automatik att du är ekonomiexpert. Entreprenörer startar företag för att det finns en idé, en dröm, en vision.   

Petra Lagnehag Zars
Marknadschef på Srf konsulterna
Foto: Srf konsulterna

Idag finns en mängd smarta bokföringsprogram, appar, faktureringstjänster, bokslutsprogram, löneprogram och konsulter som är redo att underlätta redovisningen. Frågorna brukar dock dyka upp när man ska upprätta bokslutet, årsredovisningen och deklarationen. Ett gott råd är dock att du så snart du har möjlighet, tar hjälp av en riktigt bra redovisningsbyrå eller redovisningskonsult. Det kan vara direkt avgörande för företagets framtid och förtroende på marknaden.   

Att ha en riktigt bra redovisningskonsult som rådgivare, affärspartner, stöd och bollplank i företagandet rekommenderas till dig som driver företag. Oavsett hur mycket du kan klara att sköta själv. Viktigt är att du söker rätt på en Auktoriserad Redovisningskonsult eller Auktoriserad byrå. På så vis kan du vara trygg med att du lämnar ansvaret för företagets ekonomi i rätt händer.   

Därför bör du ha en auktoriserad redovisningskonsult  

Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som hjälper dig som företagare att hitta rätt konsult. Auktoriserade Redovisnings- och Lönekonsulter har krav på grundläggande eftergymnasial utbildning eller motsvarande, flerårig erfarenhet i yrket, att följa gällande branschstandards, hålla sig uppdaterad på senaste nyheterna inom lagar och regelverk med mera. En redovisningsbyrå med Auktoriserade konsulter har dessutom en godkänd ansvarsförsäkring som gäller om något oförutsett händer som påverkar dig som kund.   

Ett gott råd är att du så snart du har möjlighet, tar hjälp av en riktigt bra redovisningsbyrå eller redovisningskonsult.

Rätt konsulthjälp kan bli ditt företags lönsammaste kostnad och rena drömmen för dig som företagare. 

Next article