Skip to main content
Start » Lönsamt Företagande » Sitt inte still i båten!
Lönsamt Företagande

Sitt inte still i båten!

Känner du uppgivenhet inför den ekonomiska utvecklingen i samhället? Du är inte ensam. Är du dessutom företagare är du i väldigt gott sällskap.

Det är tufft nu, utan tvekan. Det är svårt för både företag och hushåll att få pengarna att räcka till när kostnaderna ökat i snabb takt, reallönerna har sänkts och försämrad lönsamheten.

Anledningarna är många och har i de flesta fall varit omöjliga att påverka. Det som började med en pandemi som orsakade stora störningar i konsumtionsmöjligheter, i produktion och i transporter blev sedan avlöst av Rysslands krig mot Ukraina som bidrog till en europeisk energikris som slog hårt mot flera olika branscher.

Tvära kast ökar osäkerheten

Allt detta eldade på inflationsbrasan och idén om låga räntor för alltid blev utbytt mot kraftigt och häftigt höjda styrräntor. Hushåll och företag blev närmast över en natt tvingade att anpassa sig till en nygammal verklighet där det lönar sig bättre att spara och det kostar alltmer att låna. Världsekonomin är i gungning och de tvära kasten gör att osäkerheten växer, vilket brukar innebära att försiktigheten ökar.

Då undrar du kanske: Bör jag då sitta still i båten? Mitt svar är enkelt: Nej. Det sägs förvisso att när det stormar ska man göra just det, sitta still i skutan, men det är ett uttryck som här leder helt fel. Att inte ta kontroll över rodret är att låta stormen ta över, något som kan leda till både kallsupar och blåmärken eller i värsta fall ett skeppsbrott.

Johan Grip
Chefsekonom
Företagarna
Foto: Oskar Omne

Lägg pengar på rätt saker

I rådande ekonomiska läge ska du ta kommandot över situationen och se över kostnader och intäkter. Hellre en grundkurs i företagande än att gå på grund. Säkerställ att företaget har en tillräcklig likviditet för att kunna drivas vidare. Poängen är inte att dra ned på allt. Utan att det är viktigt att lägga pengarna på rätt saker och att se till att intäkterna kommer in.

Det är ingen enkel uppgift och det kan vara förödande att bli sentimental i besluten. Men detta är en uppgift företagare klarar bättre än någon annan grupp. De känner för sin verksamhet som de tagit från idé till verklighet. De känner tyngden av ansvaret som kommer av att ha anställda och de är vana vid att hitta lösningar på oväntade problem.

Problemen hopar sig på horisonten 

Mycket tyder på att utbudsstörningar kommer att bli vanligare, geopolitiska spänningar kommer att påverka handelspolitiken negativt och vi kommer att behöva lära oss att leva med osäkerhet.  Som företagare måste du navigera i allt detta, orosmoln till trots.

Företaget börjar och slutar med företagaren och det är en grupp som inte ger upp i första taget. Så när stormen lagt sig och dimman skingrat sig så kan du ge dig på att ett skepp kommer lastat, och att den som lastat det är en driven företagare.

Next article