Skip to main content
Start » Lönsamt Företagande » Säkra framtida lönsamhet genom att vidga talangbegreppet
Sponsrad

För att kunna navigera i en alltmer komplex omvärld så behöver bolag investera i sin förmåga att lära om och lära nytt. På så vis byggs den anpassningsförmåga som företag behöver mer än någonsin.

Den strukturella kompetensbristen är påtaglig i många sektorer. Allt fler organisationer upplever att de omöjligt kan tillgodose sina långsiktiga kompetensbehov med enbart nyrekrytering.

Tobias Berglund
VD, Wise Consulting
Foto: Wise Consulting

−För företag som vill behålla sin konkurrenskraft är det nödvändigt att bredda synen på talang och tillvarata organisationens befintliga kompetens på ett mer systematiskt sätt, säger Tobias Berglund, vd på Wise Consulting. 

Näringslivets förändrings-takt accelererar allt snabbare. I en alltmer oförutsägbar verklighet är det viktigt att företag skapar en trygghet i att verksamheten kan hantera en osäker framtid, oavsett hur den ser ut.

−Många av våra kunder och företagsledare oroar sig för organisationens förmåga att möta framtida utmaningar, men framtiden handlar i mångt och mycket om att blicka inåt, vidga talangbegreppet och frigöra medarbetarnas befintliga potential, säger Fredrik Färm, senior HR-konsult på Wise Consulting.

Fredrik Färm
Senior HR-konsult, Wise Consulting
Foto: Wise Consulting

Tryggheten finns i förändringsförmågan

Att utvecklas i takt med förändringen kommer inte att räcka. Att agera lönsamt för framtiden kommer att kräva en takt som inte enbart svarar upp till det aktuella behovet. Den ska även överträffa det. Framgångsrika och lönsamma organisationer behöver stärka medarbetarnas engagemang för den egna utvecklingen och dess viktiga roll i ett större sammanhang.

−Tillsammans kan vi navigera i okänd terräng för att skapa trygghet, tydlighet och engagemang i resan mot en lärande och lönsam framtid. Tryggheten finns i förändringsförmågan snarare än i förutsäg-barheten i form av färdiga lösningar, säger Tobias Berglund.

Sträva efter att bygga en kultur där medarbetare vågar vara sitt bästa jag och gå utanför sin komfortzon.

−Skapa en kultur där man vågar sänka garden, tillsammans itererar fram lösningar och vågar prova sig fram i ett föränderligt landskap. Skapa tillit kring prövandet som en naturlig del av processen, säger Fredrik Färm.

Next article