Skip to main content
Start » Lönsamt Företagande » Så får redovisningsbyråer koll på lönsamheten
Sponsrad

Lönsamhet är en central del av företagande. Samtidigt ägnar redovisningskonsulter mycket tid åt repetitiva administrativa arbetsuppgifter, vilket gör att de får mindre tid över för kunduppdrag. Men med det unika byråstödet INBooks Flow är det lättare än någonsin att följa upp och optimera byråns lönsamhet.

Mjukvaruföretaget INBooks utvecklade byråstödet INBooks Flow för att lösa de administrativa utmaningar som redovisningsbyråer idag står inför. Resultatet är ett program som är så mycket mer än ett vanligt byråstöd. I INBooks Flow finns både traditionella byråstödsfunktioner och nya, smarta funktioner som automatiserar, organiserar och effektiviserar byråns interna processer.

Lara Masri
Affärsutvecklare på INBooks Flow
Foto: INBooks

– Här kan byrån samla alla sina uppdrag på ett och samma ställe och snabbt få en överblick över hela verksamheten. Både konsulter och kunder kan även enkelt signera avtal i systemet, säger Lara Masri, affärsutvecklare på INBooks Flow.

– Här kan byrån samla alla sina uppdrag på ett och samma ställe och snabbt få en överblick över hela verksamheten. Både konsulter och kunder kan även enkelt signera avtal i systemet, säger Lara Masri, affärsutvecklare på INBooks Flow.

Enda på marknaden

I dagsläget är byråstödet det enda på marknaden där det är möjligt att skapa uppdragsbrev direkt i programmet. Det tar bara fem minuter och breven signeras i Kivra. Efter signeringen dokumenteras uppdragsbreven automatiskt i systemet.

Programmet erbjuder även flera funktioner som underlättar dokumen-tationen i motverkandet av penningtvätt, bl.a. identifiering via BankID och inhämtning av information från oberoende källa. Kontroll av verklig huvudman sker automatiskt när byrån lägger upp en ny kund i systemet.

Enkel uppföljning och optimering

Genom en integrerad lönsamhetsberäkning får byrån snabbt koll på vilka kunder som är lönsamma och hur debiteringsgraden ser ut för både kunder och konsulter. Samspelet mellan tidsredovisning och fakturering gör det lätt för byrån att följa upp och optimera lönsamheten.

– När byråns administration samlas på ett och samma ställe minimeras den manuella handläggningen. Byrån får mer tid över till att hjälpa sina kunder och kan ägna sig åt mer lönsamma arbetsuppgifter – och samtidigt få ett smartare workflow, avslutar Lara.

Next article