Skip to main content
Start » Lönsamt Företagande » Lönsamt företagande kommer att vara mycket viktigare nu
Lönsamt Företagande

Lönsamt företagande kommer att vara mycket viktigare nu

Foto: Kry

När konjunkturen viker blir lönsamt företagande allt viktigare. Pengar blir dyrare samtidigt som kapitalflödet stannar av – och riskkapitalisterna håller hårdare i sedelbuntarna. Många bolag inom techsektorn kommer att få ett tufft 2023, menar Johannes Schildt.

En sektor som konjunkturen träffar med rejäl kraft är techsektorn. Höga värderingar och oändligt med kapital har länge präglat branschen, och nyckeltal som lönsamhet har i mångt och mycket hamnat i skymundan.

– Under 2021 fick alla med en powerpointpresentation och ett kapitalstarkt bolag i ryggen chansen att starta företag, det är borta nu. Det räcker inte längre att bara resa kapital för att bygga företag, säger Johannes Schildt, medgrundare och vd på vårdbolaget Kry.

Riktar om fokus mot lönsamhet

Sedan starten 2014 har Kry prioriterat tillväxt framför lönsamhet, vilket till stor del ligger bakom bolagets framgångar inom digital sjukvård.

– Det är klart det är stressigt att driva ett bolag som inte är lönsamt, samtidigt hade vi inte varit där vi är idag annars, säger Johannes.

Men efter flera år av kraftig tillväxt, nya kapitalrundor i miljardklassen och en hög expansionstakt har man nu ändrat kurs mot lönsamhet. Att styra om en verksamhet i miljardklassen sker dock inte över en natt. Speciellt inte i en svagare konjunktur.

– Vi har påskyndat resan mot lönsamhet. Vi har legat långt ut på kurvan för tillväxt, och har nu lyckats svänga om den mot lönsamhet. Idag är vi lönsamma på vår största marknad, säger Johannes och fortsätter:

– Men det har varit smärtsamt. Det har varit tuffa beslut på personalsidan, samtidigt som vi har fått stänga ned några satsningar.

Lönsamt företagande handlar om kontroll

För Johannes Schildt är ett lönsamt företagande positivt ur flera aspekter. För Krys del handlar det bland annat om att bli mer oberoende, men också att inte behöva resa nytt kapital i en skakig marknad.

– Det är klart att det blir skönt att kunna kontrollera sitt eget öde på ett annat sätt än vad vi har kunnat göra tidigare, säger han.

Lönsamt företagande handlar dessutom om att bevisa för marknaden att företaget faktiskt kan tjäna pengar, särskilt om man har befunnit sig i en tillväxtfas under en längre tid. En kravbild som enligt Johannes Schildt skiljer sig markant jämfört med det senaste decenniet. Marknaden premierar inte längre tillväxt och marknadsandelar i samma utsträckning.

– Techbranschen har varit helt osund stundtals, men nu tvingas man till att ställa om. Marknaden har pressat fram en ny dynamik. Det har varit för många bolag som har haft lite för mycket finansiering, säger Johannes.

Det finns ett helt spann av bolag som inte har lyckats bygga affären än. Flera kommer med stor sannolikhet att försvinna under 2023, framförallt företag som är beroende av kapitalinjektioner, menar Johannes.

– Jag tror att vägen mot lönsamhet kommer att vara mycket viktigare nu än för något år sedan. Men jag tycker att det är en hälsosam utveckling, för i grunden ska ett bolag vara lönsamt.

Ur ett patientperspektiv

Kry-medgrundaren Johannes Schildt berättar att idén om digital vård uppstod, som så många andra, ur det egna behovet. Samtidigt berättar han att många var väldigt skeptiska till idén i början.

– Men det har ju för-ändrats ganska drastiskt nu, avslutar Johannes Schildt.

JOHANNES SCHILDT & KRY

Gör VD: Kry Ålder: 34 Karriär: Dataspelsföretaget Stardoll, drev flera e-handelsföretag (sålde bland annat slipsar via nätet). Kry från 2013. Kuriosa: Skickar varje år blommor till Birgitta Kry, 80, som ägde domänen kry.se innan hon sålde det till Johannes 2013.

KRY
GrundareJohannes Schildt, Fredrik Jung, Abbou Josefin Landgård & Joachim Hedenius.
Lanserades 2014 Aktiva i Sverige, Norge, England, Frankrike & Tyskland.

Next article