Start » Lönsamt Företagande » I krisen finns nya möjligheter till lönsamhet
Lönsamt Företagande

I krisen finns nya möjligheter till lönsamhet

Johan Grip, Chefsekonom på Företagarna. Foto: Oskar Omne

Att stiga in i samtiden är som att hamna mitt i en dramatisk Hollywoodfilm. 

Tidningsartiklar och nyhetsinslag om varsel och konkurser avlöser varandra, återbetalningen av flaskhalsavgifter till landets företagare drar ut på tiden, elpriserna kommer att förbli höga kommande år, inflationstakten är många gånger högre än den borde vara och vårens löneförhandlingar riskerar att öka företagens kostnader än mer.

Det saknas knappast skäl för företag och hushåll att känna oro inför framtiden.

Vägen är svår men vid mållinjen finns stora belöningar

Har de fel? Ja och nej. Det finns ingen anledning att försöka skönmåla verkligheten eller att blunda för alla de problem vi står inför. Tvärtom är det nu hög tid för alla att se om sitt hus, och sedan rikta om fokus till hur vi på bästa sätt kan vända situationen till vår fördel. Det är hur vi väljer att hantera osäkerheten som avgör hur lång, kort eller djup den här ekonomiska nedgången blir.

Det kommer att krävas mod och företagsamhet för att bland problem skapa möjligheter.

Johan Grip, Chefsekonom på Företagarna

Detta är knappast en nyhet för en företagare. Det går hand i hand med den drivande mekanismen i en marknadsekonomi, nämligen att kundrelationen är under ständig utvärdering i konkurrens med andra företag.

Nästa succé kan finnas i en oväntad riktning

En lågkonjunktur är aldrig kul, men den öppnar ändå upp för nya möjligheter när alternativkostnaden för att testa nytt nu är mycket lägre. När vi inte längre har fullt upp med att hinna med allt som måste skötas i den ordinarie verksamheten skapas en öppning för att utvärdera och effektivisera produktionen.

Företag kan nu testa helt nya, förhoppningsvis lönsamma, vägar. Det finns tid för att utveckla eller testa nya produkter/lösningar, för att nå ut till nya kundgrupper eller för att lära upp ny personal så att kompetensbristen är mindre när konjunkturen väl vänder.

Ibland gör man rätt, ibland gör man fel

Att alternativkostnaden just nu är lägre är alltså ett gyllene tillfälle att investera i sin verksamhets framtid. Det ska samtidigt sägas att för vissa är rätt beslut inte att satsa mer på samma verksamhet utan snarare att stänga ned i tid och börja om. Konkurser är en naturlig del av ett levande näringsliv, det som vore förödande är om nyföretagandet stannade av.

Kostnadsökningarna vi alla möter gör att vi står vid ett vägskäl där många affärsmodeller och inköpsbeslut omprövas. De som i rådande läge fattar ett aktivt beslut om att bli eller fortsätta vara dina kunder är dina bästa kunder.

När börjar slutet? När slutar början?

Filmen är inte slut ännu och vi vet inte hur det kommer att sluta. Det vi vet är att småföretagarna är huvudpersoner i berättelsen om Sverige. Vad sägs om att vi gör det till en Oscars-vinnande historia om lönsamma företag som tog sig genom svåra tider men i slutändan stod starkare än någonsin?

Nästa artikel