Skip to main content
Start » Lönsamt Företagande » Förändringsförmåga som konkurrenskraft
Sponsrad

Vi befinner oss i en utmanande och svårnavigerad värld som ställer nya krav på företags förändringsförmåga. Nuvarande sätt att leda, styra och organisera möter inte behovet av snabbrörlighet och anpassning. Ett systemiskt tillvägagångssätt grundat i en gemensam kartbild i kombination med gemensam målbild skapar förändringsförmåga som möjliggör lönsamhet, tillväxt och hållbarhet.

Transformation är på företagens agenda med fokus att rusta för framtiden. HR expertis är mer efterfrågad än någonsin och har en otroligt viktig roll att med sin, beprövade erfarenhet och kompetens, utmana sättet vi bygger företag för att frigöra den mänskliga kapaciteten att leverera lönsamma resultat, säger Jessica Thorén, Strategisk transformationspartner och Professionell coach på Wise Consulting.

Prestera och transformera samtidigt

HR är en mångfacetterad och föränderlig roll. Enligt Katarina Berg, Chief HR Officer på Spotify, behöver HR besitta inte mindre än 171 olika kunskaps-och expertisområden.

– Många företag kämpar med att prestera och transformera samtidigt. De förlitar sig på att det vi gjorde igår även är framgångsrikt idag, trots att fakta påvisar motsatsen. Företag behöver utmana vedertagna sanningar till förmån för att möjliggöra det nya.

Vi på Wise Consulting rustar företag för framtiden och att vara lönsamma genom transformation. Vi stärker kapaciteter, skapar hävstänger i det organisatoriska systemet för att frigöra autonomi, ansvarstagande och möjliggör den helt avgörande kollektiva kompetensen, säger Jessica Thorén.


Lärande som hävstång

Jessica Thorén anser att HR befinner sig i en ny era där affärskunskap är av lika stor vikt som HR-expertis.

– HR behöver agera snabbt och lära längs vägen. Självklart ska HR-arbetet vila på evidens, data och erfarenhet, men vi behöver också arbeta hypotesdrivet, våga utforska och prova nytt. Lärandet behöver genomsyra företagens strategier, strukturer och kultur. Då maximerar vi förutsättningarna för lärande och innovation och att vi ständigt utmanar “status quo”, säger Jessica Thorén.


Wise Consulting har gjort flera fantastiska transformationer med sina kunder. Tillsammans leder vi och triggar det organisatoriska systemet, stärker avgörande kompetenser att leda i det nya. Resultatet blir företag med förmåga att navigera i komplexitet, rustade med den eftertraktade förändringsförmågan, som kan konsten att transformera och prestera – samtidigt.

Next article