Skip to main content
Start » Lönsamt Företagande » Américo Fernández: ” Sveriges företagare står stadigt när det blåser”
Lönsamt Företagande

Américo Fernández: ” Sveriges företagare står stadigt när det blåser”

Américo Fernández
Américo Fernández
Foto: Tim Sobek

Ända sedan pandemin lamslog en hel företagsvärld har det varit svårt att navigera i turbulenta tider med svängiga elpriser, snabba prisuppgångar och ett kraftigt förändrat ränteklimat. Att som företagare veta när man ska satsa eller vänta har varit svårt samtidigt som bakslagen varit många. SEB:s privatekonom Américo Fernández har sett tillbaka på en svår tid, men ser nu en ljusare framtid för Sveriges företagare.

Américo Fernández har under sin tid som SEB:s privatekonom och tidigare företagarekonom följt både företagare och hushållens ekonomiska situationer. Det han nu ser är att företags-klimatet utmanas rejält när allt fler behöver hålla tillbaka sin konsumtion men samtidigt bör man inte underskatta svenska företagares motståndskraft inför tuffa och osäkra ekonomiska tider.

– I rollen som privat- och företagar-ekonom har jag ynnesten att försöka hjälpa både företagare och hushåll att navigera i en turbulent och osäker ekonomisk miljö. Fokus ligger ständigt på få fler att fatta mer välinformerade ekonomiska beslut, säger Américo Fernández.

Ett tufft läge – inte nödvändigtvis negativt

Att vara företagare i Sverige de senaste åren har inte varit enkelt utan det har snarare varit, minst sagt tufft.

Men ett tufft läge måste nödvändigtvis inte ses som något negativt för Sveriges företagare, utan snarare som något positivt. Vi får inte glömma bort att vi innan pandemin kommer ifrån ett dopat företagsklimat som Américo Fernández beskriver det som, då det var exceptionellt billigt att låna pengar vilket ledde till att många tog chansen att starta eget företag. En utveckling som förstärktes ytterligare när pandemin blev ett faktum då många blev permitterade.  

Américo Fernández
Foto: Tim Sobek

Américo Fernández ser på dagens företagsklimat som sundare men som också genomgår en tydlig omställningsfas. De företag som lyckades övervintra pandemin gjorde det med vetskapen om att deras affärsidé funkar även i tuffare tider.

Företagen har genomgått en del smällar senaste åren. Nu senast har hushållens försämrade köpkraft till följd av inflationen minskat den allmänna efterfrågan på varor. Detta påverkar företagen direkt.

– I det långa loppet har det varit en ganska sund utveckling som våra svenska företag har gått igenom. Med jämna mellan rum behöver företags-klimatet utmanas för att renodlas, utvecklas och stärkas som kollektiv. När det värsta har passerat kommer vi ha fler robusta företag med starka och sunda företagsekonomier men även de med långsiktiga affärsidéer.

Konkurrensen om arbetskraft är stenhård

– Hållbarhetsutvecklingen är väldigt stark för svensk del och den kommer inte att försvinna. Det gäller som företagare att ta vara på den och se till så att man har en hållbarhetsstrategi på plats, både för att locka konsumenter och framtida anställda till företaget.

Hållbarhet är en av de viktigaste punkterna för att kunna locka till sig kompentens till sitt företag då det har blivit en naturlig del av svenskt näringsliv och en stark identitet bland den yngre generation, menar Américo Fernández. Vidare pratar han om hur mycket företagarna betyder för svensk ekonomi och att det är viktigt att agera snarare än att reagera som företagare just nu.  

– Företagare fungerar som en tillväxtmotor för svensk ekonomi. Inte bara genom produktion av varor och tjänster utan genom all den sysselsättning de bidrar med. Det är svenskt entreprenörskap som driver Sverige framåt genom sin innovationstakt och motståndskraft, inte minst i tuffa tider.

Avslutningsvis menar han att vi ska ha tålamod och att vi måste orka lyfta blicken då konjunkturen kommer att vända.

– Det mesta talar för att det trots allt blir en mild lågkonjunktur så i den mån det går håll i håll ut, avslutar Américo Fernández.

Next article