Skip to main content
Start » Kvalitetssäkring » Sätt höga mål och var transparent med utmaningarna
Certifiering och kvalitetssäkring 2020

Sätt höga mål och var transparent med utmaningarna

Johan Kuylenstierna, vice ordförande Klimatpolitiska Rådet. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin.

Johan Kuylenstierna ser utmaningarna som möjligheter och hållbarhet som en ökad affärspotential. En viktig del på vägen dit är transparens.

Johan Kuylenstierna är naturgeografen som förutom att vara både adjungerad professor och hedersdoktor vid Stockholm universitet även rört sig från positioner inom FN till att vara vice ordförande för klimatpolitiska rådet. Vissa känner till honom som klimatexpert, bland annat för Klimatkollen i TV4. Idag jobbar han även som styrelseledamot, föreläsare och rådgivare, men här sätter vi stopp just nu och hänvisar till honom själv, eller nätet. Att rabbla upp allt han gjort och fortfarande gör skulle ta hela artikeln i anspråk.

Hållbarhet som en integrerad helhet

Johan Kuylenstierna rör sig ständigt mellan akademi, näringsliv och politiken och beskriver sig själv som en brobyggare. Jämfört med när han en gång startade är klimatet – här menat inställningen – idag ett helt annat.

–Det går inte att jämföra. Då sågs miljö, ekonomi och sociala dimensioner vara uppdelat; nu pratar vi istället om hållbarhet som en integrerad helhet av alla tre. För företag handlar det om ren överlevnad; linjära affärsmodeller har ingen del i framtiden så de som inte ställer om kommer heller inte att överleva, säger han.

Närmare band för bättre kvalitet

Drastiskt, men Johan Kuylenstierna vill inte fastna i skam och skuldbeläggning; det är bara kontraproduktivt. Han säger inte heller att idén om ekonomisk tillväxt är något som måste överges. Istället pratar han om de möjligheter ett företags omställning kan ge.

–Vår ekonomi präglas i dag av överproduktion och slit och släng och mycket erbjudanden som ingen egentligen efterfrågar, säger Johan Kuylenstierna och fortsätter:

–Kvalitet bygger istället på att lyssna till vad kunderna faktiskt vill ha och att skapa varor och tjänster som håller över tid. Det är här som en del av möjligheterna ligger.

Ökande näthandeln skapar distans

Han lyfter klädbranschen som ett exempel, en bransch som har en stor utmaning – eller möjlighet – framför sig att omvärdera och utveckla sina affärsmodeller. Det finns dock goda exempel, som till exempel reparationsservice som både är hållbart för miljön och innebär ytterligare affärsmöjligheter. Däremot ser han å andra sidan att den ökade näthandeln skapar distans mellan producenter och konsumenter.

–Företag måste snarare skapa närmare band med sina kunder. Med ökad distans mellan producenter och konsumenter är det svårt att ha kontroll i hela värdekedjan, och att ha öppna och ärliga diskussioner om kultur och värderingsfrågor.

Hållbarhet är i centrum

Att använda sin hållbarhetsrapportering till detta är utmärkt, något som alla börsbolag och större företag är förbundna till att kontinuerligt presentera. Till skillnad från finansiella rapporter finns ingen enhetlig struktur, vilket Johan Kuylenstierna inte tycker nödvändigtvis krävs. Det är snarare nödvändigt att rapporten utgår från den egna verksamheten.

–Målen ska vara vetenskapliga och lätta att följa upp, och de ska täcka samtliga delar av värdekedjan, från leverantör och distributör till sista fasen i livscykeln hos produkter och tjänster.

Viktigt med tydliga mål

Han ser gärna att fler företag skippar separata hållbarhetsrapporter och istället integrerar hållbarhet i den övriga nyckeltalsrapporteringen. Faktum är att ett bristfälligt hållbarhetsarbete är en av de största finansiella riskerna idag. De utmaningar som finns i omställningen tjänar på att belysas och att vara transparent möjliggör också de affärsmöjligheter och den potential som energiomställningen faktiskt kan innebära. Johan Kuylenstierna avslutar:

–Det bästa man som företag kan göra är att sätta upp tydliga mål och därefter de utmaningar som måste lösas på vägen dit, och sedan vara helt transparent med detta. Visa hur det går, vad som går bra och vad som inte fungerar och lär er längst vägen.

Next article